Třídy

Žabičky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

My jsme malé žabičky, zpíváme si písničky.
Malujeme, kreslíme, velmi rádi cvičíme.
Nové věci chceme znát, přijďte se k nám podívat.

6. tematická část: PUTUJEME PO ZEMĚKOULI

Cílová kompetence: Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků

Cílová kompetence: Je zvídavé, má touhu poznávat

Cílová kompetence: Chce poznávat své okolí, svět