Třídy

Žabičky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

My jsme malé žabičky, zpíváme si písničky.
Malujeme, kreslíme, velmi rádi cvičíme.
Nové věci chceme znát, přijďte se k nám podívat.

1. tematická část: „ZAČÍNÁME SPOLEČNĚ“

DOVEDE SDĚLOVAT UDÁLOSTI A PŘÍHODY, KTERÉ SE MU STALY.

KOMUNIKUJE, DOKÁŽE SE DOHODNOUT I V PŘÍPADĚ PROBLÉMOVÉ SITUACE.

AKTIVNĚ SE PODÍLÍ NA TVORBĚ PRAVIDEL, PRAVIDLA SE SNAŽÍ PLNIT.

JE SCHOPNO ELEMENTÁRNÍ SPOLUPRÁCE VE DVOJICI A VE SKUPINĚ.