Třídy

Žabičky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

My jsme malé žabičky, zpíváme si písničky.
Malujeme, kreslíme, velmi rádi cvičíme.
Nové věci chceme znát, přijďte se k nám podívat.

3. tematická část: Hledáme kouzla kolem sebe

Cílová kompetence: Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti

Cílová kompetence: K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný

Cílová kompetence: Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji