Třídy

Žabičky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

My jsme malé žabičky, zpíváme si písničky.
Malujeme, kreslíme, velmi rádi cvičíme.
Nové věci chceme znát, přijďte se k nám podívat.

3. tematická část: „HLEDÁME KOUZLA KOLEM SEBE“

KOMPETENCE CÍLOVÁ: ROZVÍJÍ SVÉ POZNÁVACÍ FUKNCE A DOVEDNOSTI.

KOMPETENCE CÍLOVÁ: ŘEŠÍ JEDNODUCHÉ PROBLÉMY, MÁ PŘEDSTAVU O TOM, ŽE VĚTŠINU PROBLÉMŮ MŮŽE ŘEŠIT VÍCE ZPŮSOBY.

KOMPETENCE CÍLOVÁ: DOVEDE VYVINOUT ÚSILÍ, POKUD CHÁPE SMYSL SVÉ ČINNOSTI, VYTRVÁ U NÍ, DOKONČUJE JI.