Třídy

Žabičky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

My jsme malé žabičky, zpíváme si písničky.
Malujeme, kreslíme, velmi rádi cvičíme.
Nové věci chceme znát, přijďte se k nám podívat.

3. tematická část: Hledáme kouzla kolem sebe

Cílová kompetence: Ví, když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí

Cílová kompetence: Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti

Cílová kompetence: Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte

Cílová kompetence: Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky

Cílová kompetence: Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako součást života