Třídy

Žabičky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

My jsme malé žabičky, zpíváme si písničky.
Malujeme, kreslíme, velmi rádi cvičíme.
Nové věci chceme znát, přijďte se k nám podívat.

2. tematická část: „POZNÁVÁME, CO VYKOUZLÍ PŘÍRODA“

PROŽÍVÁ VZTAH K LIDEM, SOUNÁLEŽITOST S RŮZNÝMI SPOLEČENSTVÍMI.

U DRUHÝCH RESPEKTUJE A TOLERUJE POTŘEBY A INDIVIDUÁLNĚ ODLIŠNÉ ZPŮSOBY JEJICH USPOKOJOVÁNÍ.

ODHADUJE RIZIKA OHROŽUJÍCÍ JEHO ZDRAVÍ A BEZPEČNOST.

CHCE POZNÁVAT SVÉ OKOLÍ, SVĚT.