Třídy

Žabičky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

My jsme malé žabičky, zpíváme si písničky.
Malujeme, kreslíme, velmi rádi cvičíme.
Nové věci chceme znát, přijďte se k nám podívat.

6. tematická část: „CO NÁM POMÁHÁ BÝT ZDRAVÍ“

VNÍMÁ, ŽE ČLOVĚK MŮŽE MÍT POTÍŽE SE ZDRAVÍM TĚLESNÝM, ALE TAKÉ DUŠEVNÍM, A ŽE TYTO POTÍŽE SPOLU MOHOU SOUVISET.

V BĚŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH PŘEDVÍDÁ NÁSLEDKY A PŘIJÍMÁ KONKRÉTNÍ DŮSLEDKY SVÝCH ČINŮ, SVÉHO CHOVÁNÍ.

CHÁPE, ŽE ZDRAVÍ NENÍ SAMOZŘEJMOST A MUSÍ JE CHRÁNIT.

MÁ VYTVOŘENOU PŘEDSTAVU O ZDRAVÉ ŽIVOTOSPRÁVĚ.