Třídy

Žabičky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

My jsme malé žabičky, zpíváme si písničky.
Malujeme, kreslíme, velmi rádi cvičíme.
Nové věci chceme znát, přijďte se k nám podívat.

4. tematická část: „CO VIDÍME A SLYŠÍME“

KOMPETENCE CÍLOVÁ: VNÍMÁ, ŽE ČLOVĚK MŮŽE MÍT POTÍŽE SE ZDRAVÍM TĚLESNÝM, ALE TAKÉ DUŠEVNÍM, A ŽE TYTO POTÍŽE SPOLU MOHOU SOUVISET.

KOMPETENCE CÍLOVÁ: V BĚŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH PŘEDVÍDÁ NÁSLEDKY A PŘIJÍMÁ KONKRÉTNÍ DŮSLEDKY SVÝCH ČINŮ, SVÉHO CHOVÁNÍ.

KOMPETENCE CÍLOVÁ: MÁ VYTVOŘENOU PŘEDSTAVU O POJMU ZÁVISLOST A O VĚCECH, KTERÉ NIČÍ ZDRAVÍ A ZKRACUJÍ ŽIVOT ČLOVĚKA.