Třídy

Žabičky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

My jsme malé žabičky, zpíváme si písničky.
Malujeme, kreslíme, velmi rádi cvičíme.
Nové věci chceme znát, přijďte se k nám podívat.

3. tematická část: „HLEDÁME KOUZLA KOLEM SEBE“

ROZVÍJÍ SVÉ POZNÁVACÍ FUNKCE A DOVEDNOSTI.

K PROBLÉMŮM PŘISTUPUJE AKTIVNĚ, ORGANIZUJE SVÉ ČINNOSTI, NEČEKÁ, ŽE JEHO PROBLÉMY BUDE ŘEŠIT NĚKDO JINÝ.

DOVEDE VYVINOUT ÚSILÍ, POKUD CHÁPE SMYSL SVÉ ČINNOSTI, VYTRVÁ, U NÍ, DOKONČUJE JI.

DOVEDE POŽÁDAT O POMOC, KDYŽ JE V NOUZI.