Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání do MŠ Jedovnice od školního roku 2023/2024

Výlety tříd do okolí Jedovnic

V měsíci červnu budou jednotlivé třídy samostatně pořádat zejména pěší výlety do okolí Jedovnic. Sledujte proto dění ve vaší třídě. Sdělení o akcích budou na dveřích třídy. 
Děkujeme za spolupráci. Dopolední akce pro děti mimo MŠ.

Co je to internet

7. června Malá digitální univerzita přiveze do školky program Co je to internet?
  • třídění informací a přiřazování piktogramů
  • děti jsou informace a pohybují se na internetu
  • základní prevence "fake news"
  • sdílení osobních informací na internetu  Dopolední akce pro starší děti v MŠ.

Rozloučení se školním rokem spolu s pasováním předškoláků do řad školáků

28. června zveme všechny děti a jejich rodiče na ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM SPOLU S PASOVÁNÍM PŘEDŠKOLÁKŮ DO ŘAD ŠKOLÁKŮ.
  • Program odpoledne: od 15:30 hod. zábavný program Pohádkového divadla Sandry Riedlové. Součástí zábavného programu je pasování předškoláků do řad školáků.
  • Akce proběhne na zahradě mateřské školy.
  • V případě špatného počasí se akce uskuteční v KD. Odpolední akce pro děti a rodiče na zahradě MŠ.