Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ

Vážení rodiče, od 05.06.2024 se vydává rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ Jedovnice. Rozhodnutí si, prosím, přijďte do MŠ osobně podepsat. Děkujeme za spolupráci.

Adaptační dny v MŠ

Pro děti přijaté do MŠ Jedovnice od 1.9.2024 pořádáme adaptační dny. Termíny: 06. 06. 2024, 12. 06. 2024, 13. 06. 2024 a 20. 06. 2024. Vždy od 15:00 do 16:30 hodin. Místo konání: třída nebo zahrada MŠ. Adaptačních dnů se účastní dítě spolu s rodičem.

Rozloučení se školním rokem a pasování dětí do řad školáků

24. června zveme všechny děti a jejich rodiče na ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM SPOLU S PASOVÁNÍM PŘEDŠKOLÁKŮ DO ŘAD ŠKOLÁKŮ. Program odpoledne:
od 15:30 hod. pohádka BOBŘI OD BOBŘÍ ŘEKY, po pohádce bude pokračovat program pasováním předškoláků do řad školáků, v případě špatného počasí se akce uskuteční v KD

Odpolední akce pro děti a rodiče na zahradě MŠ.

Přání

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO, HODNĚ SLUNÍČKA
A SPOLEČNÝCH ZÁŽITKŮ. Za kolektiv zaměstnanců mateřské školy, Jitka Kučerová a Lenka Pernicová

Pěší výlety

V měsíci červnu budou jednotlivé třídy samostatně pořádat zejména pěší VÝLETY DO OKOLÍ JEDOVNIC. Sledujte proto dění ve vaší třídě. Sdělení o akcích budou na dveřích třídy. Jedná se o pokračování projektu MŠ Jedovnice Kamarádi Moravského krasu, který si klade za cíl podporovat oblast environmentálního vzdělávání v rámci našeho regionu. Děkujeme za spolupráci. Dopolední akce pro děti mimo MŠ.