Ceny stravného

Kdo Cena
děti MŠ platí 58.-- Kč   (přesnídávka + pitný režim, oběd, svačina)
děti MŠ 4 hodiny platí 45.-- Kč    (přesnídávka + pitný režim, oběd)
děti MŠ 7 platí 63.-- Kč  (přesnídávka + pitný režim, oběd, svačina)
děti MŠ 7 - 4 hodiny platí 49.-- Kč   (přesnídávka, oběd)

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023:

 1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2022/2023 byla vypočítána z neinvestičních výdajů MŠ Jedovnice na dítě, v kalendářním roce 2021.
 2. Byla stanovena ve výši cca 35 % a činí 600 Kč za jedno dítě na jeden kalendářní měsíc.
 3. Pro dítě, které nebude přítomno ani jeden den v příslušném kalendářním měsíci činí 300,- Kč.

PŘEDŠKOLÁCI ANI DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY úplatu NEPLATÍ !

Stravné a úplata za předškolní vzdělávání se vybírá společně jedním inkasem – obě platby se realizují doplatkem = zpětně, datum splatnosti je ke 20. dni v měsíci.

Způsob výběru plateb

 1. inkasem z účtů jiných bank (Spořitelna, ČSOB, Komerční banka, GE Money, …) Číslo účtu MŠ Jedovnice: 19-4772710297/0100
 2. složenkou, pokud rodič nemá zřízen účet, nebo pokud neproběhla inkasní platba (pokud znám mailovou adresu, zasílám pouze údaje k platbě)
  Složenku je třeba uhradit do konce daného měsíce! 

K výběru (inkasu) obou plateb z účtů je třeba

 • vyřídit svolení k inkasu
 • limit inkasa pro jedno dítě 2 000,-- Kč
 • u sourozenců navýšit limit dle počtu dětí a nastavit četnost inkasa neomezeně - inkaso proběhne na každé dítě zvlášť do celkové výše limitu
 • nahlásit včas případné změny účtu a banky
Variabilní symbol, prosím, nevyplňujte – načte se z příkazu k inkasu – je to evidenční číslo strávníka


           Vážení rodiče,

           1.2. 2023 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a její příloha mění dosud platné
           finanční normativy na nákup potravin. Novela reaguje na růst cen potravin a umožňuje tak jídelnám nakupovat kvalitní
           suroviny i přes jejich zdražování.

           Loňské zdražení od 1.9.2022 bohužel nestačí pokrýt zvyšující se náklady na potraviny.
           Musela jsem opět zvýšit částky za stravné, aby byla zajištěna pestrost jídelního lístku a výživová hodnota stravy
           připravované v mateřské škole.

           Cena stravného = cena potravin.

          Stravné se inkasuje společně s úplatou za vzdělávání zpětně, tzn. první zvýšená platba proběhne v dubnu 2023
          (skutečně odebraná strava za měsíc březen).

          Děkuji za pochopení, Jana Pospíšilová, vedoucí ŠJ MŠ Jedovnice