Kačenky jsme veselé, všichni dobří přátelé.
Umíme vzít za práci, nezkazíme legraci.
Chcete-li se pobavit, můžete nás navštívit.

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

5. tematická část: užíváme si sluníčka

je zvídavé, má touhu poznávat

 • Pracovní listy – jak roste miminko a co potřebuje
 • Budeme číst knížky před spaním – každý má někoho, jak jsme přišli na svět, jak obživneme
 • DK – kde jsem se tu vzal?
 • KK – co se mi daří, a co ještě neumím (a chtěl bych umět)
 • KK – mám rád svoji maminku a proč
 • Naučíme se dramatizovat pohádku – Kohoutek a slepička (seznámíme se s některými řemesly)
 • DK – kde pracují moji rodiče, čím chci být (starší děti a předškoláci)
 • Výtvarně ztvárníme některé profese – barvy, papír.koláž
 • Pantomima - na poznání lidských činností a profesí
 • Zahrajeme si na řemeslníky a vyrobíme se ptačí budku – polytechnika
 • Starší děti si vyrobí dům pro svoji rodinu – odpad.materiál, dřevo, polytechnika
 • Proběhnou etické dílny – starší děti a předškoláci
 • Navštíví nás Divadlo Úsměv – O zahradníku Rudolfovi
 • MTU - Vodohospodář
 • Naučíme se nové písničky s jarní tematikou – ospalá sněženka
 • Naučíme se básně a říkadla k jaru
 • Nejmenší děti si zahrají pohádku o budce a zvířátkách
 • Namalujeme si jarní sluníčko – předškoláci je vyrobí z dřevěného odpadu – polytechnika
 • Ozdobíme si kraslice
 • Připomeneme si tradice Velikonoc, proč a jak se slaví (Velikonoční tyden)
 • Vyrobíme si kohoutka a slepičku – 3D
 • Upleteme pomlázky a navštívíme třídu kapříky
 • Vyrobíme maminkám kytičku ke svátku MDŽ – polytechnika
 • Zahrajeme si na rodinu – námětová hra
 • Hádanky na téma rodina
 • Namalujeme si rodinu a vyrobíme rámeček – starší děti
 • Naučíme se písničku – Muzikantská rodina + orffovy nástroje
 • DK – vyjmenuj členy své rodiny, jak se jmenují rodiče
 • KK – vyprávíme zážitky z domova (např. Velikonoční svátky)
 • KK – jak mohu doma pomáhat
 • Vymodelujeme si členy rodiny – menší děti (plošné obrázky), starší děti 3D
 • Zahrajeme si hru – ztracené vajíčko, na slepou bábu
 • DK – kdo všechno se o nás stará ve školce
 • Budeme se učit orientovat na čtvercové síti a určovat polohu (starší děti a předškoláci)
 • Půjdeme na procházky a ukážeme si všechny důležité budovy v obci
 • Zkusíme výtvarně ztvárnit naši obec (starší děti+předškoláci)
 • Nejmenší děti zkusí postavit Jedovnice z kostek
 • Vyrobíme si Moranu – Smrtku a u rybníku se budeme loučit se zimou
 • Připravíme besídku JARO pro rodiče
 • Zahrajeme pohádku pro kamarády z ostatních tříd
 • Zasejeme dýně a budeme o ně pečovat
 • Budeme pozorovat klíčící semena – v hlíně, na vatě (čočka, hrách)
 • Vypěstujeme řeřichu a ochutnáme ji u svačinky
 • Povíme si, co potřebují rostliny k životu
 • Budeme pozorovat první jarní květiny – vyrobíme je z papíru
 • Budeme se učit rozlišovat, co je v přírodě živé a neživé (vycházka, sbírka přírodnin)