Kačenky jsme veselé, všichni dobří přátelé.
Umíme vzít za práci, nezkazíme legraci.
Chcete-li se pobavit, můžete nás navštívit.

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

6. tematická část: 

PUTUJEME PO ZEMĚKOULI

  • Chvilka u klavíru – orffovy nástroje
  • Nové písně (prázdniny, příhody včelích medvídků)
  • Nová říkadla (o moři, čáry máry)
  • Pracovní listy – zraková diferenciace – mladší děti
  • Sluchové pexeso
  • Ochutnávka exotického ovoce (co u nás neroste)
  • Piknik na závěr školního roku
  • Relaxační cvičení (u moře)
  • Artefakty z moře (písek, kameny, mušle) – pozorování mikroskopem, zkoumání hmatem, hádanky
  • Úkoly na interaktivní tabuli – pexeso
  • Didaktická hra s obrázky – předškoláci
  • Pracovní listy – starší děti
  • Den – noc, ráno – poledne – večer, dnes – včera – zítra
  • Prohlížení encyklopedie „co se děje v noci“ (situační učení)
  • Cesta za sladkým pokladem
  • Didaktická hra s obrácenými kartami (používání předložek)
  • Hra „autobus“
  • Na zahradě – pobyt v bludišti
  • Konstruování dle předloh (morfun, lego, duplo)
  • Komunitní kruh (víkend u nás doma, moje prázdniny – jak by si je představoval, vyprávění zážitků z domova)
  • Život v moři a u moře – mini projekt
  • Hra „na námořníky, na moře-plavce, potápěče, piráty“
  • Pohybová hra „na žraloky“
  • Práce s interaktivní tabulí
  • Výtvarné činnosti – práce s barvou, 3D krajina u moře (různé druhy materiálu)
  • Modelování mořských živočichů
  • Mega model žraloka (velryby)
  • Pohádka „proč je moře slané“
  • Slané pohádky
  • Pracovní listy – řazení dle velikosti
  • Diskusní kruh – co je kulaté, hranaté, špičaté (mladší děti)
  • Smyslová hra „kouzelný pytel“
  • Hra s „kinetickým pískem“
  • Tvoření v pískovišti
  • Na louce, život hmyzu – mini projekt
  • Život včel – povídání s obrázky, interaktivní tabule
  • Vyrobíme 3D včelín se včelkami
  • Zhotovíme 3D květiny – pro včelky na louku, práce s odpadovým materiálem
  • Pozorování hmyzu mikroskopem
  • Využité sbírky hmyzu ke zkoumání a hledání v encyklopedii
  • Pozorování hmyzu a drobných živočichů při pobytu venku
  • Poslech příběhu o hmyzu na louce – obrázkový materiál
  • Pohádka - mrňouskové
  • Vycházka k rybníku, do lesa (louka)
  • Modelování – hmyz
  • Výroba berušek se skořápek
  • Životní cyklus motýla (interaktivní tabule)
  • Pohybová hra – na včelky, na hlemýždě
  • Básnička s pohybem – zakuklená housenka
  • Pracovní listy – časová posloupnost
  • Výlety do okolí obce (Krasová – farma, Kotvrdovice – lanové hřiště)
  • Tvoření z krabiček – naše obec
  • Maketa školky a okolí
  • Rozhovor – obrázkový materiál – Jedovnice
  • Co je to moravský kras, pověst o Macoše
  • Hodnotící kruh (co se mi povedlo)
  • Třídění výrobků a výkresů dětí
  • Rozloučení s předškoláky (S.Riedlová)
  • Logické hry 2. (nejstarší děti)
  • Návštěva muzikálu ZUŠ Jedovnice
  • Otužování vodou – bazén, mlhoviště
  • „den naruby“ (výměna úloh – učitelky x děti)