Kačenky jsme veselé, všichni dobří přátelé.
Umíme vzít za práci, nezkazíme legraci.
Chcete-li se pobavit, můžete nás navštívit.

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

6. tematická část: Co víme o světě kolem nás

umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne a vysvětlit proč 

 • KK – Jaké mám rád zvířátko a proč?
 • DK – co se mi líbilo na výletě?
 • KK – co mám rád na mamince?
 • Navštívíme místní družstvo
 • Podnikneme výlet na farmu GREMMY
 • Předškoláci budou sestavovat příběh dle obrázku a převypráví jej
 • Zahrajeme si hru – šla babička do městečka
 • Budeme napodobovat některá domácí zvířátka
 • Zkusíme napodobovat hlasy domácích zvířat a poznávat je (ml.děti)
 • Přiřadíme mláďata domácích zvířat k jejich rodičům
 • Splníme úkoly na interaktivní tabuli (téma na dvorku)
 • Dětská jóga – naučíme se nové prvky – letadlo, …….
 • Budeme třídit obrázky zvířat a hledat ta domácí
 • Postavíme si farmu – maketu z kostek, stavebnice
 • Nakreslíme zážitkovou kresbu
 • Namalujeme si domácí zvířátko
 • Předškoláci budou skládat z papíru – pes, kočka, prase

DOVEDE SDĚLOVAT UDÁLOSTI A PŘÍHODY, KTERÉ SE MU STALY

 • DK – budeme si vyprávět zážitky z domova (víkend – výlety)
 • DK – sdělíme si, kam bychom jeli na dovolenou, co bychom rádi dělali o prázdninách
 • děti nakreslí zážitky z farmy, výletů atd.
 • Naučíme se písničku – na farmě
 • Zahrajeme si pohádku o koťátku, které zapomnělo mňoukat (dramatizace)
 • Jazyková chvilka – zvířátka na dvorku

JE OCHOTNO VYSVĚTLOVAT SVŮJ NÁZOR A NASLOUCHAT DRUHÝM  

 • Staneme se ekologickými pomocníky v MTU (projektové učení)
 • Budeme pracovat na čtvercové síti (určování polohy dle diktátu)
 • Budeme číst na pokračování knihy z knihovny – O Harýkovi a Billovi, Káťa a Škubánek
 • Předškoláci se rozloučí se školkou – program, divadlo Plyšového medvídka
 • Budeme se fotografovat
 • Staneme se malými energetiky – MTU
 • Zahrajeme si na zpracovatele odpadu – MTU
 • Předškoláci složí mapu světa a budeme si o ní povídat
 • Prohlídneme si globus – Albi tužka
 • Budeme cestovat do teplých krajů – Afrika, prales, moře
 • Sestavíme vlastní mapu – papírová koláž

UVĚDOMUJE SI, ŽE KAŽDÝ MÁ SVÁ PRÁVA A POVINNOSTI  

 • Práce na ponku – vyrobíme si letadlo, prázdninový vláček s fotkou
 • Budeme stopovat žabičky – šipkovaná v přírodě
 • Vyrobíme přáníčko pro maminku
 • Individuální práce s předškoláky – pracovní listy, jazykové chvilky, hry
 • Pojedeme na školní výlet – Špilberk
 • Postavíme letadlo z polikarpovy stavebnice – námětová hra – letíme
 • Navštívíme představení divadla Koráb
 • HK – jak jsem se dnes choval? Respektuji pravidla v MŠ? (sebehodnocení)

CHOVÁ SE VSTŘÍCNĚ A JE OCHOTNÉ POMOCI TAM, KDE JE TŘEBA, ZVLÁDÁ JEDNODUCHÉ ČINNOSTI V PÉČI O NEJBLIŽŠÍ PROSTŘEDÍ A POTŘEBY DRUHÝCH

 • Půjdeme na zahradu – budeme sbírat bylinky (lipový květ, smrkové výhonky)
 • Připravíme si společně na zahradě piknik na ukončení školního roku
 • Obejdeme společně rybník – delší výlet do přírody
 • Půjdeme do lesa a budeme si hrát v přírodě
 • Zacvičíme si na zahradě s psychomotorickým padákem
 • Zahrajeme si míčové hry – florbal, fotbal