• My jsme malí Kapříci, pracovití chlapíci.
  Hodně se tu naučíme, pomůžem si, poradíme.
  Můžete k nám zavítat, budeme si spolu hrát.

     Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví.                                                                                                                                         

  6. TEMATICKÁ ČÁST: Máme rádi svou rodinu  

  Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč

  • Poznáváme různá stádia lidského vývoje
  • Využíváme různé obrázkové knihy a encyklopedie s danou tématikou
  • Prohlížíme si rodinné fotografie
  • Oslavíme Den matek
  • KK: Proč mám rád svou maminku, tatínka?
  • Učíme se znát celé své jméno i jméno svých rodičů, místo bydliště
  • Vyprávíme si, kdo co dělá, poznáváme různá povolání
  • Hledáme v encyklopediích, učíme se třídit, řadit, uspořádávat do celků předměty, obrázky podle jejich podobností a odlišností
  • Vyrobíme si dům pro svou rodinu
  • Hledáme cestu domů a ukazujeme kamarádům, kde bydlíme
  • Hrajeme pohybové hry: „Na rodinu“, „Policajt“, „Šijeme“, atd.
  • Cvičíme s padákem, posilujeme a relaxujeme s jógou
  • Zkoušíme pantomimu – hádáme povolání
  • Zkoušíme si praktické činnosti – věšení prádla, umývání nádobí, utírání stolečků, péči o miminko, šití

  Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a dospělými

   • Povídáme se, jak jsme přišli na svět a kdo patří do rodiny
   • Vyrobíme si v rámci polytechniky svůj domeček
   • Malujeme tuší a temperovými barvami portrét maminky
   • Stavíme domečky pomocí různých stavebnic
   • Výtvarně ztvárňujeme různá povolání
   • Hledáme povolání v hádankách
   • KK: Čím bych chtěl být?
   • Učíme se říct svůj názor, slovně vyjádřit své potřeby i přání
   • Hovoříme o svých pocitech, náladách, emocích.
   • Sdělujeme si vzájemně prožitky, komunikujeme a učíme se naslouchat druhému, neskákat si do řeči
   • Zpíváme písničky a rytmizujeme s použitím Orffových nástrojů : „Mamince“, „Muzikantská rodina“
   • Učíme se nové básničky: „Rodina“
   • Zjišťujeme, kdo ve školce pracuje, jak se nazývá jejich povolání
   • Učíme se vyřídit vzkaz, domluvit se s dospělými, mluvit celou větou, správně se vyjádřit 
   • Vyprávíme pohádky před odpoledním odpočinkem
   • Zapojujeme logopedické chvilky
   • Hrajeme pohybové i námětové hry na téma rodina a povolání
   • Společně plánujeme – využíváme myšlenkové mapy s dětmi
   • Proběhne fotografování dětí v MŠ
   • MTU – Malý energetik
   • Zúčastníme se programu se živými zvířaty
   • Oslavíme Den dětí s divadlem Koráb
   • zařazujeme práci s didaktickým materiálem - rozvíjíme sluchové a zrakové vnímání
   • pracujeme v skupinách, tvoříme domy, postavy, hrajeme společenské hry


  • Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody

   • Budeme vyrábět přání pro maminky, záložky, květina  dle přání dětí
   • Vzájemně si pomáháme a vylepšujeme společně prostředí třídy
   • Učíme se vyjádřit, co cítíme, že je nám něco příjemné či nepříjemné
   • Sázíme ředkvičky, kedlubny, hrášek a staráme se o ně (plejeme, zaléváme)
   • Využíváme ke hraní venkovní terasu a školní zahradu
   • Užíváme si sluníčka v přírodě, míčové hry a pobyt na zahradě, využíváme zahradní prvky