• My jsme malí Kapříci, pracovití chlapíci.
  Hodně se tu naučíme, pomůžem si, poradíme.
  Můžete k nám zavítat, budeme si spolu hrát.

  Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

  5. TEMATICKÁ ČÁST: Poznáváme co vykouzlí příroda

  Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími

  • Hrajeme si divadla, dramatizujeme příběhy dle fantazie dětí
  • Prohlížíme si své oblíbené knížky (přineseme si je z domova)
  • Proběhne výchovný koncert dětí ze ZUŠ - seznámíme se s hudebními nástroji
  • Hrajeme na orffovy nástroje, vyrábíme si vlastní nástroje
  • Zpíváme u klavíru jarní písničky " Ptačí písnička","Čáp", "Jaro" 
  • Učíme se básničky o jaru  - Sněženka, Tulipán - doprovázíme pohybem
  • Relaxujeme při relaxační hudbě, posloucháme jarní písničky, tancujeme při poslechu CD
  • Zdobíme si třídu a šatnu jarní tématikou, velikonocemi
  • Pracujeme s klokanovým kufrem - znaky jara, třídíme, přiřazujeme
  • Pracujeme s předškoláky - učíme se zavazovat tkaničky, setrvat u práce, vzájemně si pomáhat, respektovat se, vymýšlet zajímavé úkoly (dítě-dfítě)
  • Učíme se rozumět pokynům a vykonat je, vzájemně si naslouchat- pracujeme s osobním portfóliem dítěte
  • Opakujeme si pravidla slušného chování, pravidla soužití
  • Učíme se samostatnosti a úklidu po sobě - utřít, zamést, vrátit hračku na své místo, poskládat si oblečení atd.
  • Navštívíme místní knihovnu- seznámíme se s paní knihovnicí
  • Hrajeme hry zaměřené na jaro "Na kytičky", "Uvíjíme věneček" , "Na sluníčko", "Velikonoční vajíčo a další dle přání dětí
  • Sledujeme přílet čápů na komín
  • Společně si připravíme svačinku

  U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuální odlišné způsoby jejich uspokojování

   • Pracujeme ve skupině - vzájemně se hodnotíme, učíme se nebát projevovat city, ale zároveň být ohleduplný
   • Sázíme osení na Velikonoce- využíváme příznivého počasí a trávíme čas na terase - přenášíme vzdělávací aktivity
   • Navzájem si pomáháme, učíme se samostatnosti a odpovědnosti
   • RK - povídánme si o tom s čím pomáháme doma rodičům, na zahradě, jaká je naše oblíbená knížka a proč, čím se o sebe odlišujeme jaké máme vlastnosti
   • Povídáme si o Velikonočních zvycích - upečeme si beránka
   • Společně plánujeme - využíváme myšlenkové mapy s dětmi
   • Poznáváme znaky jara - třídíme, řadíme
   • Pozorujeme proboutející se přírodu - ptáčky, kytičky, stromy, broučky
   • Pořádáme pro rodiče a děti Velikonoční vyrábění
   • Navštívíme první třídu ZŠ - předškoláci
   • MTÚ - Malý vodohospodář
   • Proběhne den otevřených dveří v MŠ
   • Navštívíme Dům přírody v Moravském krasu "Putování za kapkou vody"
   • Navštíví nás divadlo s pohádkou "O zahradníku Rudolfovi"