My jsme malí Kapříci, pracovití chlapíci.
Hodně se tu naučíme, pomůžem si, poradíme.
Můžete k nám zavítat, budeme si spolu hrát.

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

1. TEMATICKÁ ČÁST: Seznamujeme se po prázdninách

Chápe, že svvým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití

 • Utváříme si vlastní pravidla soužití ve třídě, domlouváme se na pravidlech, na tom, co se bude dít, když pravidla nedodržíme.
 • Zařazujeme pravidla dle vzniklé situace ve třídě.
 • Upozorňujeme ostatní na porušení pravidel ve třídě, dbáme na bezpečí.
 • Probíhá adaptace nových dětí, seznamujeme se s prostředím, rituály…
 • Povídáme si zážitky z prázdnin, cestování.
 • Povídáme si o tom, co se nám na chování druhých líbí, nelíbí a proč?
 • KK: povídáme si na dané téma
 • Slavíme narozeniny svých kamarádů, učíme se vyslovovat přání, podat ruku, poděkovat.
 • Učíme se říkat co se nám na chování ostatních líbí x nelíbí a proč?
 • Učíme se pozdravit, poděkovat, přivítat se, rozloučit se podáním ruky, poprosit, umět se omluvit a vysvětlit si danou situaci.
 • Navštíví nás DIVADLO ÚSMĚV s pohádkou: Krakonošova houbovka.
 • Proběhne MTU – Stavitel města.
 • Učíme se třídní básničku, básničku o uklízení, básničky před spaním atd.
 • Zahrajeme si seznamovací hry: „Jak se jmenuješ? Zajíček v jamce, Míčovou, vytleskávaná atd.

Chová se vstřícně aje ochotné pomoci tam, kde je třeba. Zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých

Chápe, že svvým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití

 • Učíme se hrát a dodržovat pravidla v koutcích, uklízet po sobě hračky na svá místa, dělit se o hračku s kamarádem.
 • Učíme se být samostatní v sebeobsluze, při stolování, v hygieně – pokud si umím poradit, neobracím se na dospělého – dítě tak zažívá úspěch z toho, že to dokázal sám.
 • Navzájem si pomáháme, učíme se přijímat pomoc od druhého.
 • Společně si vyzdobíme třídu i prostory šatny obrázky (Moje značka, modelujeme ovoce a zeleninu, dle přání dětí).
 • Učíme se poznávat i ostatní zaměstnance školky (paní uklízečky, kuchařky, ostatní učitelky, pana školníka).
 • Učíme si říkat o velikost porce paní kuchařce i paní učitelce, ochutnáváme neznámá jídla, dodržujeme pitný režim.

Je schopno elementářní spolupráce ve dvojicích, ve skupině dětí

 • Předškoláci se učí přijmout úkol formou hry i v papírové podobě.
 • Učíme se reagovat na projevy jiných, zařazujeme prosociální hry.
 • Učíme se neprosazovat na úkor druhého, spolupracovat, vytvářet příjemné prostředí plné klidu a pohody.
 • Zařazujeme práci ve skupině (společnou práci vyrábíme si pravidla, značky atd.
 • Zpíváme si dětské písničky: Pec nám spadla, Kalamajka, Prší, prší, Kočka leze díro, Běží liška k táboru, Skákal pes přes oves atd.