My jsme malí Kapříci, pracovití chlapíci.
Hodně se tu naučíme, pomůžem si, poradíme.
Můžete k nám zavítat, budeme si spolu hrát.

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

6. TEMATICKÁ ČÁST: Vítáme se se sluníčkem

Je zvídavé, má touhu poznávat

 • povídáme si o povolání rodičů
 • v námětových hrách napodobujeme jednotlivá povolání (lékař, kuchař, stavitel…)
 • přiřazujeme činnosti, které patří k profesím
 • při pobytu venku pozorujeme práci na zahrádkách, okolo domácích zvířátek
 • hrajeme si na zahradníky, pečujeme o záhonky, pěstujeme hráček, kedlubny
 • přednášíme básně, využíváme orffovy nástroje, doprovázíme zpěv klavírem
 • využíváme různé výtvarné techniky (koláž, frotáž, otiskování..)
 • připravíme představení pro rodiče
 • seznamujeme se s knihou – hrajeme si námětovou hru na knihovnu, poznáváme autory dětských knih
 • hrajeme divadlo (maňáskové divadlo, loutkové divadlo, dramatizujeme pohádku „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“)
 • tvoříme rýmy, krátké říkanky
 • zúčastníme se muzikoterapie
 • skládáme příběhy podle obrázků – časovou a dějovou posloupnost
 • RK – rozhovory na různá témata, jazykové hry
 • povídáme si o maminkách, jak o ně pečujeme, jak jim pomáháme
 • připravíme představení pro maminky
 • hrajeme námětové hry na maminky, rodinu
 • povídáme si o rodině, kdo do ní patří – jak se cítíme
 • připravujeme pálení čarodějnic – společně na školní zahradě
 • vyrábíme čarodějnice (využíváme fantazii dětí, různé materiály)
 • společná práce dětí – čarodějnice na upálení
 • překážková dráha – čarodějnice (molitoanové kostky, bobles, překážky, kužely)
 • pracujeme s interaktivní tabulí – Duben, Zvířátka – vyhledáváme zajímavosti v obci – na vycházkách pozorujeme zajímavé budovy obce
 • čteme pověsti o Jedovnicích a okolí, příběhy o zvířátkách na statku, dvorku atd.
 • seznamujeme se se zvířátky, povídáme si o zvířtlkích, které máme doma
 • učíme se pojmenovávat zvířátka, jejich mláďátka, povídáme si o užitkových zvířátkách, napodobujeme zvuky zvířátek
 • výtvarně zpracováváme téma zvířátek na dvorku
 • na vycházkách se učíme rozlišovat živou a neživou přírodu (zařadíme výlet do okolí)
 • připravujeme šipkovanou s překvapením
 • pozorujeme pod mikroskopem rostliny, broučky atd.
 • pokusy – klíčení semene–pozorujeme růst rostlin
 • předškoláci pracují ve skupinkách – učí se odpovídat celou větou, vyjádřit svá přání a potřeby, klást srozumitelné otázky
 • navštívíme muzikál ZUŠ Jedovnice
 • pojedeme na výlet na zámek v Lysicích
 • pracujeme s robotickou včelkou – zvířátka, plánujeme postup cesty
 • vyprávíme se do přírody - budeme hrát hry v přírodě