Mateřská škola Jedovnice je zapojena do projektu Operační program Jan Amos Komenský. Poskytovatelem dotace je MŠMT. Byl spolufinancován EU. Cílem projektu je personální podpora – školní asistent MŠ a odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ.