Naše mateřská škola leží v centru městyse Jedovnice. Má čtyři třídy umístěné ve dvou budovách, propojených zděným koridorem.  Mezi budovami je parkoviště, které slouží rodičům a zaměstnancům mateřské školy. Součástí areálu školy je hospodářská budova, vlastní kuchyně a prostorná zahrada v přírodním stylu. Zahrada je skvělé místo, které plně využíváme k pobytu venku, sezónním činnostem, pořádání akcí pro rodiče a děti.  Třídy jsou smíšené, vzdělávají se zde děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Jedovnice jsou součástí Moravského krasu. A tak přesto, že naše mateřská škola leží uprostřed městyse, žijeme v pěkném přírodním prostředí, které charakterizují zejména rybníky Olšovec a Dymák s přilehlými lesy, loukami a krasovými oblastmi. Toho hojně využíváme k vycházkám do blízkého i vzdálenějšího okolí.

Historie

 • MŠ Jedovnice byla slavnostně otevřena dne 30. března 1947 v adaptované budově rodinného domu č.p. 141 (bývalá barvírna). Pro nedostatek finančních prostředků nebylo zahájeno vyučování.
 • Od srpna 1947 do 8. ledna 1948 byl v provozu prodloužený žňový útulek. Pravidelné vyučovaní učitelkou MŠ bylo zahájeno 8. ledna 1948.
 • V roce 1950 byla MŠ přemístěna z adaptovaných prostor do nové SPŠ. V tomto roce byl provoz mateřské školy rozšířen na celodenní.
 • Od září 1964 byla pro MŠ v nové budově ZDŠ uvolněna místnost pro druhou třídu mateřské školy.
 • Dne 20. června 1974 se mateřská škola stěhovala, dostala svoji budovu s prostornou zahradou na Havlíčkově náměstí č. 224. Po náročných opravách dne 1. září 1974 zahájila provoz ve třech třídách.
 • V roce 1987 započaly práce na přístavbě mateřské školy. Dokončeny byly v roce 1991.
 • Od září 1991 slouží MŠ dvě budovy.
 • Od 1. ledna 1995 je MŠ příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.
 • Od 1. ledna 2003 bylo k MŠ připojeno odloučené pracoviště MŠ Krasová.
 • Tzn., že MŠ měla nyní 5. tříd mateřské školy a jednu třídy školní družiny. Třída školní družiny byla zrušena a vyřazena z rejstříku škol k 31. srpnu 2008.
 • od 1. dubna 2010 není odloučené pracoviště Krasová součástí MŠ Jedovnice. Takže školka má čtyři třídy.
 • V roce 2019 proběhla velká revitalizace areálu budov školy a kotelny. Obě budovy jsou zatepleny a mají novou fasádu. K vytápění se používá zejména tepelné čerpadlo. Ve vnitřních prostorách obou budov je zabudována vzduchotechnika s funkcí rekuperace vzduchu. Budovy školy byly propojeny vytápěným koridorem.