MŠ Jedovnice

Naše mateřská škola leží v centru městyse Jedovnice. Má čtyři třídy umístěné ve dvou budovách, přilehlou hospodářskou budovu a vlastní kuchyni. Součástí jedovnické mateřské školy je dvůr a prostorná zahrada vybavená zahradními prvky pro děti. Třídy jsou smíšené zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Číst více

Čapí hnízdo on-line

Jedovnické náměstí on-line

Aktuality

PŘÍPRAVA NA ADVENTNÍ PRODEJ

V měsíci listopadu začnou děti s paní učitelkami vyrábět dárky na vánoční prodej. Chtěli bychom poprosit také vás, rodiče, abyste se přidali a vyrobili nějaký dárek na tento prodej. V předešlých letech to byly například svícny z různých materiálů, tematicky pomalované hrníčky, andělé z papíru, dřeva či korku, betlém, šité polštářky, marmeláda, perníky aj. Všechny vyrobené dárky je třeba zabalit a uložit do přepravních krabic, následně odvézt a prodat. Práce to bude jistě časově náročná, ale doufáme, že se nám vyplatí, a to nejen finančně.
Shrnutí:
- Vyrábí děti, rodiče, zaměstnanci školky.
- Výrobky shromažďují, konzultují a třídí paní učitelky.
- Výrobky společně balí rodiče a učitelky před prodejem v MŠ.
- Připravené výrobky – dárky prodávají rodiče.
- Jedná se o akci Klubu rodičů, za podpory mateřské školy.
- Výdělek se použije pro děti (například na vánoční dárky do MŠ, případně na koupi nějaké jiné věci – nadstandardního charakteru, vždy s ohledem na potřeby dětí.
VŠEM, KTEŘÍ SE JAKKOLI ZAPOJÍ, DĚKUJEME!

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINKY

I v tomto školním roce nabízíme pro rodiče a děti – předškoláky edukativně stimulační skupinky. Do skupinek se můžete přihlásit ve třídě u paní učitelky. Termín přihlášení: do 08. 12. 2023. Více informací najdete na samostatném tiskopise na nástěnce. Odpolední akce pro děti – předškoláky a jejich rodiče v MŠ.

KONZULTAČNÍ HODINY

Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost prodiskutovat s námi Vaše problémy s výchovou a vzděláváním Vašich dětí formou konzultačních hodin. Napište se na přiložený list s nabídkou termínů a časového rozvrhu. Přiložený rozpis termínů konzultačních hodin na měsíc listopad najdete na nástěnce u vchodu do budovy. V měsíci prosinci konzultační hodiny nebudou. Na setkání s Vámi se těší paní učitelky z mateřské školy.

mikuláš v mš

5. 12. nás navštíví sv. MIKULÁŠ se svou družinou. Nadílka proběhne v jednotlivých třídách. Mikulášské balíčky jsou připraveny pro všechny děti ze školky, i když nebudou v den nadílky ve školce přítomny. Dopolední akce v MŠ pro děti.

fotograf v mš

6.12. se budou děti FOTOGRAFOVAT. Téma: VÁNOČNÍ VYSTŘIHOVÁNKA. Pokud si přejete, aby sourozenci, kteří chodí do jedné třídy měli společnou fotku, nahlaste to paní učitelce. Zároveň nahlaste, zda se mají fotit ještě každý zvlášť nebo stačí pouze společné sourozenecké foto. Je možné na fotografování přivést sourozence, který nenavštěvuje školku. Po vyfocení přivést dítě do třídy a informovat paní učitelku o tom, že je již vyfoceno. Pokud si nepřejete, aby se vaše dítě fotografovalo, sdělte to paní učitelce před fotografováním. Děkujeme. Dopolední akce v MŠ pro děti.

vánoční besídky

12. 12. pro rodiče a děti ze třídy Kapříci, 13. 12. pro rodiče a děti ze třídy Hastrmánci připravujeme a srdečně vás zveme na VÁNOČNÍ BESÍDKY. Místo: v jednotlivých třídách II. budovy. Začátek v 15:15. Odpolední akce v MŠ pro rodiče a děti.

vánoční vyrábění

14. 12. zvou děti a paní učitelky ze třídy Žabičky a Kačenky rodiče na VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ. Místo: třída Kačenky. Začátek: od 15:00 hod. Více na samostatném plakátku na dveřích třídy. Odpolední akce v MŠ pro rodiče a děti.

vánoční besídka v dps

15. 12. půjdeme potěšit naše spoluobčany básničkou, koledou a přáním do DPS JEDOVNICE. Dopolední akce mimo MŠ. Popřát půjdou děti ze třídy Hastrmánci.

mtu - malý projektant

Doplnění akcí na měsíc prosinec: 13. 12. (I. budova) a 14. 12. (II. budova) se uskuteční LEKCE MTU – MALÝ PROJEKTANT. Dopolední akce v MŠ pro děti.

advent v mš

V měsíci prosinci se děti mohou těšit na vánoční pohodu spojenou s vyráběním, zpíváním koled, zdobením stromečku a nebude chybět nadílka dárků v jednotlivých třídách. Děti z jednotlivých tříd se vzájemně navštíví a předají si přání na Vánoce.   

Motto

„Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat. Jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce.“

Robert Fulghum

Žabičky

tridazab@gmail.com

ředitelka Mgr. Jitka Kučerová
Bc. Lenka Štěpánková

Přejít

Kačenky

tridakacenky@gmail.com

Alena Dostálová
Markéta Kupková
Andrea Grmelová - asistent pedagoga

Přejít

Kapříci

tridakaprici@gmail.com

Jitka Petrželová
Lenka Pernicová
Bc. Kateřina Knihařová

Přejít

Hastrmánci

tridahastrman@gmail.com

Monika Křivanová
Mgr. Martina Gabrielová

Přejít

Fotogalerie

Kapříci - říjen 2023

ŽABIČKY - ŘÍJEN

Hastrmánci - říjen 2023

Kačenky - říjen 2023