Provozní doba MŠ:

  • Jedovnice 6.30 – 16.30

Kolektiv zaměstnanců: O děti pečuje osm paní učitelek včetně ředitelky a sedm provozních a správních zaměstnanců. Podle potřeby zřizujeme místo asistenta pedagoga nebo místo školního asistenta.

Pedagogické pracovnice:

  • třída Žabičky - ředitelka Mgr. Jitka Kučerová, učitelka Bc. Lenka Štěpánková a Bc. Kateřina Knihařová
  • třída Kačenky - učitelky Alena Dostálová a Markéta Kočvarová
  • třída Kapříci - učitelky Jitka Petrželová a Lenka Pernicová, asistent pedagoga Darina Fleková
  • třída Hastrmánci - učitelky Monika Křivanová a Mgr. Martina Gabrielová

Chutné jídlo připravují: pí Jana Pospíšilová, pí Andrea Vágnerová, pí Libuše Šebková

O čistotu a pořádek se stará: pí Lada Nejezchlebová a pí Kateřina Křivonožková

Údržbu provádí: pan Alois Res

Naše účetní: ing. Kateřina Klimešová

Pověřenec pro GDPR: Ing. Milan Seidler