Název knihy Autor Obsah
Maličkosti, na které byste při výchově dětí neměli zapomínat Jiří Halda O jevech, které by měly v životě dítěte nastat, aby z něj vyrostl dospělý jedinec, který vede spokojený život. Kniha vede k přemýšlení o sobě, o svých dětech, o partnerovi, o rodičích, o vztazích a o lidech.
Jsi tam, brácho? Marek Herman, Jiří Halda Kniha poukazuje na to, co je při výchově dětí důležité a na čem opravdu záleží. A co udělat, abychom to za žádnou cenu neminuli. A taky jak je někdy těžké u toho neztratit naději.
Potřebuji tvou lásku (Co můžeš udělat pro své dítě) Dr. RossCampbell Kniha o bezpodmínečné lásce pro zdravý vývoj dítěte. množství příkladů a pomáhá tak vidět nejen význam role rodičů, ale stává se praktickou příručkou pro
Děti jsou hosté, kteří hledají cestu Jiřina Prekopová, Christel Schweizerová Návod pro rodiče, jak doprovázet své děti na cestě k dospělosti. Vychovávat dítě znamená respektovat jeho dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi a bezpodmínečně ho přijmout. Autorky společně shrnuly své dlouholeté zkušenosti do příručky určené všem rodičům, kteří chtějí ze svých dětí vychovat osobnosti se svobodným, tvořivým myšlením, silnou vůlí a odolností, optimistickým životním postojem
Malý tyran (příčiny dětské panovačnosti, poruchy vývoje osobnosti dítěte. Co vlastně děti potřebují?) Jiřina Prekopová O příčinách a léčbě dětské panovačnosti a o skutečných výchovných potřebách malých dětí. Autorka poukazuje na to, jakou oporu děti potřebují, aby se mohly nerušeně vyvíjet.
Lekce z lidskosti (v životě a díle Jana Amose Komenského) Jan Hábl Autor analyzuje a identifikuje příčiny moderní krize lidskosti i jejího pedagogického utváření. Komenského pojetí lidskosti je zde předloženo ve své plastičnosti, aby kromě jiného poskytlo překvapivě inspirativní materiál pro humanizační úsilí současné pedagogiky.
Lidský vztah a jeho role při řešení problémů (Rodina, mateřská škola, základní škola) Jan Svoboda Zkušený autor, poradenský psycholog, nabízí rodičům, stejně jako pedagogům z mateřských a základních škol, inspiraci ve formě popsaných a vyřešených problémů bez účasti odborných pracovišť. Popsané příběhy uvádí teoretická část, která popisuje vznik mezilidského vztahu a jeho komponenty. Uvedené příběhy
Myšlenkové mapy pro děti (rychlá cesta k úspěchu nejen ve škole) Tony Buzan Kniha dětem pomůže zefektivnit psaní poznámek a učení, zkrátit dobu strávenou nad domácími úkoly, rozvíjet kreativitu a představivost, zlepšit paměť. Naučí se nejen zefektivnit práci do školy, ale třeba i jak naplánovat narozeninovou oslavu, aniž by na něco zapomněly, nebo jak napsat dopis.
Agresivní dítě? (Systematické řešení problémového chování) Anton Hergenhan Podle psychologa a terapeuta Antona Hergenhana je agresivita symptom, příznak, a je potřeba najít a vyřešit příčiny, které vedou k problémovému chování. Na agresivitu se dívá z širší perspektivy, inspiruje k otázkám nad chováním konkrétního dítěte i ke hledání odpovědí. Kniha obsahuje řadu příkladů z praxe a osloví rodiče i pedagogy dětí, které se projevují
Zlobivé děti neexistují (jak vychovávat batole bez pocitu viny) Janet Lansburyová Vztekající se batole... To není ostuda ani chování, které si zaslouží trest. Jak ale prosazovat disciplínu, aby prospěla dítěti i jeho rodičům? Jak nastavit hranice? Kniha, která se stane praktickým nástrojem rodičů pro porozumění chování batolat v období, které mnohým může působit vrásky na čele.
Antistresová knížka pro učitelky mateřské školy Relaxace, komunikace, týmová práce Gabriele Kubitschek Čtenáři v knize najdou užitečné tipy, jak stresu nejen čelit, ale hlavně předcházet. Díky knize zjistí, jak reagují na zátěž a co z jejich chování může vést ke zvýšenému stresu. Naučí se také relaxovat a hlavně dokážou to, co si osvojí, přenést do práce s dětmi.
Předškolák s problémovým chováním /prevence projevy a možnosti ovlivnění) Zdeňka Michalová Kniha nabízí zejména předškolním pedagogům vysvětlení příčin poruch chování, možnosti jejich prevence a také ovlivnění projevů problémového chování. Publikace je určena předškolním pedagogům, psychologům a dalším odborníkům, kteří pracují s dětmi, které mají problémy s chováním.
Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí PaedDr. Helena Hazuková Cílem této knihy je přinést učitelkám mateřských škol, ale také rodičům, množství hravých a inspirativních námětů s metodickou podporou pro správný rozvoj dětí předškolního věku.
Pomáháme dětem s orientací v dnešním světě Mgr. Magdaléna Kapucínová Publikace nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na předškolní výchovu a vzdělávání.
Psychologie lidské komunikace Zdeněk Vybíral Monografie, provází čtenáře průřezem klasického i soudobého zkoumání zejména interpersonální komunikace. Kniha je určena všem zájemcům o psychologii, především učitelům, manažerům, studentům psychologie a pedagogiky.
Co často zajímá rodiče a učitele dětí s Asperger. Syndr. Roman Pešek Publikace je určena především rodičům, učitelům a jiným odborníkům, kteří pečují o děti a dospívající s Aspergerovým syndromem. V úvodu čtenář nalezne charakteristiku těchto osob. Následně se autor zabývá častými problémy, které se u lidí s Aspergerovým syndromem objevují. Poté navazují doporučení, jak jim pomoci tyto potíže zvládnout.
Rozvíjíme emoce dětí Simone Pfeffer Již v předškolním věku je důležitá schopnost zacházet s vlastními pocity a potřebami - což označujeme jako emoční a sociální dovednosti. Právě v mateřských školách však lze pozorovat, že schopnost dětí vyjadřovat své pocity je příliš malá nebo jednostranně rozvinutá - svým problémovým chováním například některé děti vyjadřují touhu po pozornosti a blízkosti. Tato kniha nabízí přes 180 nápadů, cvičení a her, které mohou dětem pomoci naučit se vnímat pestrou škálu emocí, které denně prožíváme, a konstruktivně s nimi zacházet.
Mami, jak přijde dítě na svět? Henri Joyeux Tato knížka chce pomáhat především rodičům, aby mohli vhodnou formou poskytnout dětem pravdivé poučení o sexualitě a lásce. Její obsah sami zprostředkují mladším dětem a větší
I rodiče by měli dělat chyby Jiřina Prekopová V této knize shrnuje svou celoživotní praxi a poznání. Jeden z nedostatků moderní výchovy vidí v neschopnosti rodičů stanovit dětem pravidla a vést je k sebereflexi. Rodiče vychovaní generacemi svých přísných rodičů dnes často odmítají jakékoli tresty a pravidla a zároveň se při výchově dopouštějí mnoha chyb, které mohou negativně ovlivnit vývoj dětí. Rodiče však mají právo na o, aby chybovali. Zároveň by si ovšem měli chyby přiznat a vyvodit z nich správné důsledky. Kniha je psána pro rodiče a rodinné
Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Drahomíra Jacovičová Příručka určená především rodičům a vychovatelům radí, jak postupovat při výchově dětí s ADHD a ADD. Zabývá se i problematikou ADHD v dospívání a v dospělosti.
Respektovat a být respektován Pavel Kopřiva Kniha Respektovat a být respektován je určena všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup ve výchově, vzdělávání a vztazích. Je využitelná pro rodiče, učitele a všechny, kteří chtějí investovat úsilí do rozšíření repertoáru svých komunikačních dovedností pro zvládání běžných i náročných životních situací. Přirozeným důsledkem osvojení těchto dovedností je udržení vlivu i dobrých vztahů a vzrůstající pocit vnitřního klidu, sebeúcty a kompetentnosti.
Rodiče určují hranice (autorita a partnerský vztah k dětem, jak přistupovat k chybám, vyvození důsledků není trestem, jak zacházet s dětským projevováním síly, hranice zkušenosti dětí) Jan-Uwe Rogge Autor se v knize věnuje podrobně otázkám jako: Je možné vychovávat partnersky a být přitom pro dítě autoritou? Jaké jsou rozdíly mezi důsledností a trestem? Jak dítě ovlivňuje rozdílný rodičovský styl otce a matky? Porozumí menší děti smyslu hranic? Jak řešit situace, ve kterých jsou děti vystaveny hraničním prožitkům, které je ponižují? Jak zacházet s tématy nemoci a smrti, aby děti nebyly přetěžovány?
Příběhy pomáhají s problémy Bern Badegruber V knize najdeme více než 60 příběhů, které pohádkovou formou zpracovávají konkrétní problémy dětí (strach, nesmělost, neposlušnost, pomalost, nepřizpůsobivost ostatním, reakce na mladšího sourozence atd.) Všechny příběhy vycházejí z praxe učitelek mateřských škol i učitelů škol základních, a jsou různým situacím dětí tak blízké. Autoři v úvodu vysvětlují, jak mohou příběhy řešit různé problémy, jak se mají předčítat, doplňovat nebo měnit, aby účinně pomáhaly při výchově. Je připojen i návod, jak si vymýšlet příběhy vlastní.
Dobrý start do školy Jean Andersonová Kniha je příručkou pro rodiče, která poskytuje rady a nápady, jak rozvíjet jazykové a pohybové dovednosti a společenské návyky dětí v předškolním věku. Je zde spoustu informací, rad a bohatý výběr zábavných činností, které mají podpořit představivost a nadšení dítěte.
Po dobrém nebo po zlém (o výchovných odměnách a trestech, umění odpouštět výchovné prostředky a situace pro jejich využití) Zdeněk Matějíček Význam odměn a trestů je ve výchově zřejmě stále týž. Jen v různých dobách a společnostech se jedno nebo druhé více nebo méně zdůrazňuje, uplatňuje nebo hlásá a praktikuje. Autor si dovoluje pozvat čtenáře, aby se spolu s ním laskavě zamýšleli, proč, kdy a jak máme dát ve výchově svých dětí přednost tomu "po dobrém" nebo "po zlém". Rozumět sobě a rozumět dítěti, to už je první krok na cestě
Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly Adle Faber Kniha poskytuje návody krok za krokem ke zlepšení a posílení vzájemných vztahů v rodině, porozumění mezi rodiči a dětmi. Vhodnou pomůckou jsou kreslené ukázkové situace s doporučeným průběhem dialogu.
Aspergerův syndrom (porucha sociálních vztahů a komunikace) Tony Attwood Aspergerův syndrom bývá diagnostikován později, protože v raném věku se postižení neprojevuje tak závažně. Kniha podává základní informace pro rodiče a pracovníky pomáhajících profesí. Je psaná čtivým a zajímavým způsobem s množstvím příkladů a s hlubokým pochopením odlišného prožívání lidí s aspergerovým syndromem.
Jak žít a nezbláznit se (psychologie dítěte od předškolního věku do dospělosti) PhDr. Lidmila Pekařová Kniha je souborem praktických rad. Jak na to, když dítě lže a krade; co s tím, když píše jako čuně; jak řešit vzdor. Ukazuje v příkladech naši hloupost, nabubřelost, ješitnost a rodičovskou sobeckost. Je slabikářem výchovy. Její rady pochopí každý, pokud ovšem bude chtít. Je spravedlivá i útočná vůči všem. Autorka říká: "Kde berete odvahu trestat dítě, když o něm nevíte vůbec nic?" Nazývá týráním i to, co ostatní omlouvají jen jako omyly dospělých. "Každý chce být v něčem dobrý; pokud nemůže být dítě první ve škole, máme pro něho jiné možnosti... Ale musíme je znát ... a když je neznáme, měli bychom pokorně naslouchat a číst."
Jak se žije s ADHD? (Co se stane, když vám vstoupí do života, jaké je to žít s nimi a s námi) Očima terapeutky, dítěte s ADHD a jeho matky Markéta Závěrková V zajímavém vyprávění se střídají tři, resp. čtyři osoby. Terapeutka, která shrnuje poznatky o ADHD a nabízí konkrétní tipy a doporučení, jak zvládat jednotlivé náročné situace i každodenní život. Matka vyrovnávající se s touto životní situací, výkyvy nálad, ale i neotřelými nápady svých synů. Jednotlivé kapitoly se věnují každodenní rutině, emocím a jejich zvládání, komunikaci, vztahem sama k sobě, hodnotám, dívkám s touto diagnózou, ale i ADHD ve výchovném a vzdělávacím systému, tedy ve školce, škole a při volnočasových aktivitách.
Jak naučit děti pravidlům (rady pro rodiče dětí od 1 roku do 14 let) Annette Kast- Zahn Proč se děti někdy chovají nevhodně a proč dělají „naschvály“. dodávat dítěti sebevědomí, jak děti chválit aodměňovat , jak v nich podpořit to nejlepší. Kde se dopouštějí rodiče nejčastěji výchovných chyb a jak to napravit. Proč je důležité být ve výchově důsledným, a kam vede nedůslednost. Pomocné pohádkové příběhy, které vašemu dítěti pomohou zvládnout některý z problémů (např. jak se zbavit dudlíku).
Efektivní rodičovství krok za krokem (efektivní výchova a její aplikace v praxi, modelové problémové situace, otázky) Don Dinkmeyer Autoři vysvětlují principy efektivní výchovy a popisují jejich aplikaci do praktického rodinného života. Principy shrnuté v této příručce mohou pomoci nejen rodičům při výchově, ale osvědčily se i při práci se skupinami dětí ve školách a na dětských táborech.
Najděte si svého marťana (co jste vždycky chtěli vědět o psychologii, ale ve škole vám to neřekli) Marek Herman Kniha je cenná hlavně tím, že je napsána odborně, přitom naprosto srozumitelně, autor si s pomyslným čtenářem vlastně povídá. Objevíte v ní svěží pohledy a úvahy z oblasti sebepoznání, mezilidských vztahů a výchovy malých dětí. Dozvíte se informace, o kterých s překvapením zjistíte, že je prostě potřebujete k tomu, abyste mohli vést spokojený život.
Co děti nejvíc potřebují (potřeba otevřené budoucnosti, mateřská a otcovská identita, istota namísto úzkosti, problém týrání dětí) Zdeněk Matějíček Co malé děti nejvíce potřebují? To je otázka, která předznamenává celou řadu úvah nad různými tématy ze světa vědy o dětské duši. Odpověď je složitá i jednoduchá zároveň. Mnoho věcí, ale snad nejvíce jistotu ve vztazích k lidem z nejbližšího okolí. Poutavá, často velmi osobní a hluboká zamyšlení známého dětského psychologa probírají potřeby dětí a úkoly rodičů, vychovatelů a psychologů.
Rozvoj grafo-motoriky Jak rozvíjet kreslení a psaní Jiřina Bednářová Vlasta Šmardová V publikaci Rozvoj grafomotoriky naleznete informace:
  1. o významu a vývoji dětské kresby,
  2. o metodice rozvoje grafomotorických schopností (posloupnosti vývoje grafomotorických prvků, navození pracovních návyků při kreslení a psaní, potřebných podmínkách a pomůckách...).