My jsme malé Žabičky, zpíváme si písničky.
Malujeme, kreslíme, velmi rádi cvičíme.
Nové věci chceme znát, přijďte se k nám podívat.

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

6. CO VÍME O SVĚTĚ KOLEM NÁS

Cílová kompetence: UMÍ SE CITOVĚ VYROVNAT S NOVÝMI SITUACEMI V RÁMCI BĚŽNÉHO ŽIVOTA

 • pojedeme na školní výlet: hrad Špilberk s programem pro děti
 • budeme si číst veselé pohádky a příběhy
 • budeme poslouchat veselou i smutnou hudbu
 • budeme relaxovat pomocí hudby
 • řešíme případné konflikty dle dohodnutých pravidel
 • další lekce MTU s názvem: Malý energetik
 • podíváme se na záznam z naší besídky
 • shlédneme na interaktivní tabuli balet
 • budeme si povídat a za pomocí didaktického materiálu učit o našich emocích
 • budeme si číst z knihy Ferda a jeho mouchy (jak zvládat emoce u dětí)
 • upevníme si hygienická pravidla a úkony sebeobsluhy (sdělování porce jídla, úprava zevnějšku, velikost svačiny…)
 • oslavíme narozeniny
 • společně oslavíme svátek: Den Slunce a Pálení čarodějnic
 • oslavíme svátek: Den dětí s agenturou Koráb: Překvapení k svátku dětí
 • budeme se fotografovat
 • výtvarné činnosti: čarodějnice, sluníčka, dárek pro maminku
 • naučíme se nové básničky a písničky na aktuální téma
 • zahrajeme si hry zaměřené na spolupráci dětí ve skupině
 • DK: Budu brzy školákem – co to pro mne znamená?
 • zahrajeme si ve třídě na školu
 • procházka ke škole
 • předškoláci budou vyprávět krátké příběhy pomocí logokostek
 • na školní zahradě proběhne pasování předškoláků do řad školáků

Cílová kompetence: DOVEDE POŽÁDAT O POMOC, KDYŽ JE V NOUZI

 • budeme řešit modelové situace, například: ztratil jsem se, oslovil mne neznámý člověk…
 • upevníme si chůzi po chodníku, přecházení přes silnici
 • budeme hrát pohybové hry
 • upevníme si úklid hraček ve třídě
 • využíváme rozpočítadlo při určování prvního
 • učíme se obracet na dospělého v případě nutnosti (nechodíme žalovat)
 • navštívíme místní družstvo
 • připomínáme si a dodržujeme pravidla na školní zahradě

Cílová kompetence: DOVEDE ZVLÁDNOUT JEDNODUCHÉ ZÁTĚŽE A PŘEKÁŽKY

 • uspořádáme pěší výlety do okolí Jedovnic (k rybníku, na farmu v Krasové, do lesa)
 • uspořádáme Cestu s překvapením aneb na šipkaře a stopaře
 • zaměříme se na hry s velkými stavebnicemi (Polikarpova, molitanové kostky)
 • DK na dané téma
 • společné pálení čarodějnic s ostatními třídami na školní zahradě
 • práce na školní zahradě: hrabání trávy, zalévání květin
 • uspořádáme piknik na školní zahradě
 • třídíme ve třídě odpad
 • všímáme si nepořádku kolem sebe
 • dokážeme přijmout důsledky svého chování

Cílová kompetence: U DRUHÝCH RESPEKTUJE A TOLERUJE POTŘEBY A INDIVIDUÁLNĚ ODLIŠNÉ ZPŮSOBY JEJICH CHOVÁNÍ

 • budeme si prohlížet fotografie dětí z cest
 • DK: budeme si vyprávět zážitky z cest, z výletů
 • budeme vyznačovat na mapě a v atlase světa, kdo kde byl…
 • společné práce dětí: různé životní prostředí
 • pomocí didaktického materiálu, interaktivní tabule, mikroskopu, dětské encyklopedie a jiných knih se budeme učit o různých životních prostředích – ekosystémech (např. MOŘE, RYBNÍK, LES, LOUKA)
 • absolvujeme program s živými zvířaty aneb zvířata, kterých se nemusíme bát
 • tematické vycházky do přírody (do lesa, k rybníku, na louku…)
 • výtvarně zpracujeme zážitky z výletů