My jsme malé žabičky, zpíváme si písničky.
Malujeme, kreslíme, velmi rádi cvičíme.
Nové věci chceme znát, přijďte se k nám podívat.

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

6. UČÍME SE, CO NÁM ŠKODÍ A CO NÁM PROSPÍVÁ, SEZNAMUJEME SE S LIDMI, KTEŘÍ S NÁMI ŽIJÍ NA NAŠÍ ZEMI

Cílová kompetence: ODHADUJE RIZIKA OHROŽUJÍCÍ JEHO ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

 • pojedeme na školní výlet: zámek Lysice s programem pro děti
 • uspořádáme pěší výlet do okolí Jedovnic
 • uspořádáme Cestu s překvapením aneb na šipkaře a stopaře
 • během vycházek budeme sledovat dopravní provoz
 • budeme jezdit na školní zahradě na tříkolkách, odrážedlech…
 • učíme se dodržovat pravidla bezpečnosti
 • budeme se učit význam semaforu a orientovat se podle něj
 • učíme se význam značek
 • zařadíme polytechnickou výchovu: vyrobíme si dopravní značky (řezání pilkou, zatloukání hřebíků)
 • vyrobíme si semafor (práce s plastelínou)
 • budeme stavět z dřevěných kostek a různých stavebnic silnice, dopravní prostředky
 • učíme se bezpečně přecházet přes silnici
 • budeme se učit o dopravních prostředcích
 • budeme hrát pohybové hry: Na auta, Semafor, Země, voda, vzduch
 • naučíme se novou píseň: Vlak
 • při pobytu venku upozorňujeme na škodlivé chování lidí: odpadky, injekční stříkačky, lahve od alkoholu, cigarety
 • DK: Jaké jsou škodlivé věci pro člověka? (kouření, alkohol, drogy…)
 • budeme pracovat v programu: Záchranný kruh
 • budeme si číst z knihy: Máme zelenou
 • dodržujeme dohodnutá pravidla chování
 • DK: Co je pro děti nebezpečné?
 • učíme se nežalovat a obracet se na dospělého v případě nutnosti

Cílová kompetence: UVĚDOMUJE SI, ŽE LIDÉ JSOU RŮZNÍ A LIŠÍ SE PODLE ŘADY ZNAKŮ

 • budeme si vyprávět zážitky z cest
 • zahrajeme si hry: Co se změnilo na kamarádovi?
 • budeme se fotografovat
 • oslavíme svátek Den dětí: navštívíme cukrárnu, kde si dáme zmrzlinu a uspořádáme den NARUBY
 • budeme si povídat a učit se o různých kulturách, rasách pomocí didaktického materiálu
 • pomocí encyklopedie, atlasu světa a glóbusu se budeme učit o lidech z různých světadílů
 • budeme si číst z knih: Hroší a Žirafí příběhy
 • shlédneme dokumenty o Africe a Indiánech
 • budeme se učit o indiánech a černoších a jejich životech
 • budeme skládat puzzle Afrika
 • vyrobíme si bubny, na které budeme bubnovat
 • taneční improvizace: africký tanec
 • budeme relaxovat pomocí africké hudby
 • vyrobíme si indiánskou čelenku, indiánský totem, lapač zlých snů
 • zahrajeme si pohybové hry: indiánská překážková dráha a indiánská stezka odvahy
 • DK: Jak by se měl správný indián chovat?