My jsme malé Žabičky, zpíváme si písničky.
Malujeme, kreslíme, velmi rádi cvičíme.
Nové věci chceme znát, přijďte se k nám podívat.

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

5. Chceme žít zdravě

Cílová kompetence: chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit

 • Budeme dodržovat pitní režim a při pobytu na školní zahradě (pítko)
 • Starší děti pomáhají mladším v šatně při oblékání/vysvlékání
 • Děti si samostatně nalévají nápoj
 • Vedeme děti k samostatnosti u svačinek (úklid po sobě, řešení vylitého nápoje…)
 • Budeme spoluvytvářet pravidla chování ve skupině
 • Navštívíme Dům přírody v Moravském krasu s programem: Putování za kapkou vody
 • Využívat rozpočitadla při určování, kdo začne, kde půjde první…
 • Zařadíme hry s velkými stavebnicemi (polikarpova, molitanová…)

Cílová kompetence: má vytvořenou představu o zdravé životosprávě

 • Budeme hrát pohybové hry motivované zvířátky
 • Budeme se učit písničky, básničky s pohybem (motivace zvířátka)
 • Navštívíme místní zemědělské družstvo
 • Budeme pravidelně navštěvovat místnost volnočasových aktivit (zaměříme se na míčové hry a cvičení s různým náčiním)
 • Budeme si stavět překážkové dráhy
 • Pohybové hry s padákem
 • Taneční improvizace
 • Zúčastníme se výchovného koncertu ZUŠ
 • Budeme chodit na delší procházky
 • Změříme si velikost končetin, změříme si tlak
 • Dramatizace pohádky: Otesánek
 • Delší procházky do přírody
 • Relaxační cvičení
 • Zaměříme se na správný úchop příboru a tužky (předškoláci a starší děti)
 • Budeme třídit potraviny na zdravé/nezdravé
 • Budeme plnit úkoly na interaktivní tabuli měsíc březen/duben
 • Společná práce dětí: Otesánek
 • Zařadíme polytechnickou výchovu: Otesánek ze dřeva
 • Společně si připravíme zdravou pomazánku
 • Uvaříme si bylinkový čaj s medem
 • Budeme ochutnávat ovoce/zeleninu
 • Budeme se učit názvy potravin
 • Budeme zkoumat potraviny pod mikroskopem
 • DK: Co je pro mé tělo prospěšné? Co je zdravé? Co doma vaříme?
 • Námětové hry: Na vaření, Na restauraci

Cílová kompetence: vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale i duševním, a že tyto potíže spolu mohou souviset

 • Budeme zpívat písničky motivované zvířátky
 • Budeme rytmizovat básničky motivované zvířátky
 • Budeme hledat odpovědi na otázky typu: Co by se stalo, kdyby
 • Budeme nacvičovat bezpečnou chůzi ve dvojicích (úloha prvních a posledních)
 • Budeme nacvičovat přecházení silnice
 • Zahrajeme si námětové hry: Na policii, Na lékaře
 • Zařadíme tematické procházky: k hasičce, k policii, k lékárně, k ordinaci doktora…
 • Předškoláci půjdou navštívit kamarády do ZŠ
 • Budeme si povídat zážitky s nemocí, s pobytem v nemocnici…
 • Uspořádáme jarní besídku
 • Navštíví nás divadlo s pohádkou: Představení o zahradníkovi Rudolfovi
 • Případné konflikty budeme řešit dle dohodnutých pravidel