My jsme malé Žabičky, zpíváme si písničky.
Malujeme, kreslíme, velmi rádi cvičíme.
Nové věci chceme znát, přijďte se k nám podívat.

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

1. SPOLEČNĚ ZAČÍNÁME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Cílová kompetence: MÁ VYTVOŘENÉ ZÁKLADNÍ NÁVYKY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ

 • budeme si upevňovat základní hygienické návyky (mytí rukou před před/po jídle, po použití toalety, správné používání kapesníků…) budeme se učit dodržovat osobní hygienu i v nepřítomnosti dospělého
 • předškoláci si učí jíst příborem (správný úchop), malé děti jíst lžící (správný úchop)
 • budeme udržovat čistotu a pořádek u jídla
 • upevníme si talířkové pravidlo
 • budeme se učit samostatně nalévat nápoj dle potřeby (dodržujeme pitný režim)
 • uklízíme po sobě použité nádobí
 • budeme hrát pohybové hry: září září, vlaštovičky, hry s padákem
 • učíme si nové básničky: vlaštovka
 • cvičíme jógu
 • budeme se učit nové písničky: adaptační, vlaštovička
 • KK a DK na dané téma
 • námětové hry na rodinu (co dělá maminka, tatínek…)
 • budeme pravidelně zařazovat logochvilky (dechová a artikulační cvičení)
 • před spaním budeme hrát jazykové hry (vlaštovička letěla…) a zařadíme logocvičky
 • budeme se učit základní společenské normy komunikace (umět poděkovat, pozdravit)
 • KK: Co se mi dnes ve školce líbilo/nelíbilo?
 • KK: Co se mi na chování kamaráda líbí/nelíbí?
 • budeme hrát společenské hry
 • plníme úkoly na interaktivní tabuli: Naše školka, Moje značka, Pravidla

Cílová kompetence: CHÁPE, ŽE SVÝMI SKUTKY A CHOVÁNÍM NEMÁ OMEZOVAT DRUHÉHO, DBÁ PRAVIDEL SOUŽITÍ

  • KK: Hodnotíme své chování
  • budeme slavit narozeniny kamarádů a společně vymýšlet přání pro kamaráda
  • budeme pozorovat zaměstnance školky při práci
  • budeme se učit sdělovat svá přání
  • DK: Vyprávíme si zážitky z prázdnin

  prohlížíme si fotografie z cest

  • pomocí encyklopedie a mapy světa si budeme ukazovat místa, která jsme navštívili
  • učíme se pojmenovat pravidlo, které bylo porušeno
  • zařadíme pravidla chování ve třídě na základě vzniklé situace
  • budeme se učit říct si, co nám nelíbí/líbí na chování druhých
  • budeme hrát námětové hry na domov
  • budeme se učit skládat lůžkoviny, pyžamo
  • navštíví nás divadlo ÚSMĚV s pohádkou: Krakonošova houbovka
  • předškoláci dostanou složky na úkoly a plechovky na pastelky, které si dle fantazie ozdobí
  • společná práce dětí: TABLO třídy, vlaštovky na drátech
  • budeme zpívat písničky: Vlaštovička, Ve školce je prima

Cílová kompetence: CHOVÁ SE VSTŘÍCNĚ A JE OCHOTNÉ POMÁHAR TAM, KDE JE TŘEBA, ZVLÁDÁ JEDNODUCHÉ ČINNOSTI V PÉČI O NEJBLIŽŠÍ PROSTŘEDÍ A POTŘEBY DRUHÝCH

 • děti si budou upevňovat spolupráci se zaměstnanci školky (požádat o pomoc paní uklízečku, paní učitelku, umět říci si o velikost porce paní kuchařce…)
 • předškoláci se seznámí s novou rolí ve třídě JSEM PŘEDŠKOLÁK (Co to pro mě znamená?)
 • společně si natrháme švestky na školní zahradě, které si usušíme
 • budeme se učit uklízet své pracovní místo a uklízet hračky
 • upevňujeme si třídění odpadu (papír)
 • budeme se učit samostatně vyřešit modelové situace (rozlitý nápoj, nalít si mléko…)
 • v naší třídě proběhne Malá technická univerzita: Stavitel města