Umíme se představit, také lecos vyrobit.
Vzájemně si pomáháme, nejen když se oblékáme.
My zvládneme každou práci, jsme šikovní Hastrmánci.

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

5. tematická část: vítáme čápa

Cílová kompetence: má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát

 • dechová cvičení a logopedické chvilky, hry zaměřené na rozvoj řeči, hádanky a rýmy
 • delší pobyt v přírodě, skákání panáka, hry s míčem, hry na ŠZ
 • rytmizace pohybu, zpěv s hudebními nástroji
 • využití mikroskopu či lupy (při zkoumání přírody)
 • častá relaxace a cvičení jógy
 • program pro starší děti/předškoláky LOGICKÉ HRY
 • skládání – vývojové puzzle, tangramy, půlené obrázky, logico picollo, aj.
 • stavba složitých staveb z legových kostek (dle předlohy či pokynů)
 • skládání z papíru – loď, tulipán, sněženka, čepice, záložka do knihy atd.
 • jarní experimenty – klíčení semínek ve vatě (hrách, fazole)
 • určování vlastností věcí s pomocí didaktických pomůcek a pracovních listů
 • plnění úkolů z interaktivní tabule
 • vyprávění pohádek dle předlohy (obrázků)
 • tematické hry „Na školu“ (uvědomění si role školáka)
 • kresba autoportrétu/vlastní postavy
 • obrázkové čtení („čtení“ obrázků v psaném textu/pohádce)
 • KK – „Jaká je tvá oblíbená hračka v MŠ a proč?“, „Jaká je tvá oblíbená barva a proč?“
 • zvyky jara (Jarní víla, vynášení Morany atd.)
 • tradice a zvyky o Velikonocích (pašijový týden)
 • výtvarné zpracování Velikonoc – barvení vajec, výzdoba třídy (ovečky/zajíčci/kuřátka), nasetí osení
 • nácvik na besídku (pásmo básní, písní, PH a tanců)
 • besídka pro rodiče
 • návštěva ZŠ (předškolní děti)
 • výroba dárečků pro děti do 1.třídy
 • den otevřených dveří v MŠ
 • zápis do MŠ (výroba dárečků pro děti, co přišly k zápisu do MŠ)
 • oslava Den matek (výroba dárečku)
 • výtvarné zpracování různého materiálu (plastové krabice, plastové láhve aj.)
 • díl Programu MALÁ HVĚZDA (relaxace)
 • setí hrachu na zahradě (u uč. Martiny)
 • obstarání jarní živé/neživé výzdoby v naší třídě i na balkóně (jarní truhlíky, výrobky s jarní tématikou)
 • využití encyklopedií (rostlin, živočichů aj.)
 • pozorování měnící se přírody (jarní/probouzející se příroda, jarní práce na zahradě, jarní květiny, život v lese, u rybníka atd.)
 • DK – kladení otázek a hledání odpovědí (např. „Proč přiletěl čáp a odkud?“, „Proč vyrostly pampelišky, sněženky?“ aj.)
 • tematické využití robota BOTLEY (tech. pomůcka – předmatematické myšlení, orientace v prostoru)

rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví

 • vyprávění či malba zážitků z návštěvy ZŠ, z Velikonoc, z návštěvy knihovny a z dalších akcí pořádaných MŠ
 • oslavy narozenin a svátků
 • dodržování pravidel slušného chování
 • dodržování pravidel sebeobsluhy a hygienických návyků
 • plnění úkolů a činností dle individualizace, procvičení jemné i hrubé motoriky, grafomotorické listy
 • HK – samohodnocení dětí, děti navzájem a hodnocení učitelkou (individuálně i skupinově v kruhu)
 • učíme se lidové písně a lidový tanec „Kalamajka“
 • tematické básně: „Otevíráme jaro“, „Volá jaro“, „Jarní kytičky s počítáním“, „Jarní básnička“, „Velikonoční koleda“ aj.
 • tematické písně: „V lese“, „Ztratil kos píšťalku“, „Jaro, jaro, jaro už je tu“, „Pampelišky“, „Sedmikráska“, „Na jaře“ aj.
 • PH – „Voláme tě sluníčko“, „Tancovaly veverky“, „Říkanka o čápovi“, „Slunce“, „Uvíjíme věneček“ aj.
 • četba z „MÉ“ oblíbené knihy + DK – „Proč ji mám rád“
 • návštěva/exkurze knihovny v Jedovnicích
 • VV – kniha, záložka;
 • přespání s Andersenem v MŠ (předškolní děti)
 • jarní vyrábění s tatínky na ŠZ
 • tradice a zvyky k Filipojakubské noci neboli „Pálení čarodějnic“
 • záměrné pozorování na vycházkách do přírody, k lesu, u rybníka, na ŠZ (vnímat stav životního prostředí)
 • VV – mláďata, čáp, jarní květiny atd.
 • Hra „Na mňoukavou kočičku“, „Přiřaď zvíře“

ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje

 • sběr odpadků a jarní úklid na ŠZ
 • pravidla třídění odpadu (použití didaktických pomůcek) + třídění odpadu v naší třídě
 • každodenní úklid po výtvarné činnosti
 • KK – „Jaký odpad bys nechtěl/chtěl být?“
 • pozorování růstu semínka hrachu/osení
 • DK – „Proč házet odpadky do koše?“, „Jak se starat o přírodu kolem nás?“
 • píseň „Hezky je na světě“, „Třídíme odpad“
 • PH – „Prší“