Umíme se představit, také lecos vyrobit.
Vzájemně si pomáháme, nejen když se oblékáme.
My zvládneme každou práci, jsme šikovní Hastrmánci.

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

5. Tematická část: co víme o světě kolem nás

cÍLOVÁ KOMPETENCE:
umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku.

 • čteme si veselé příběhy a pohádky
 • při vzniklém konfliktu se snažíme vyřešit si ho s kamarádem dle nastavených pravidel
 • pracujeme s pohádkami – dokončujeme děj (fantazie dětí, rozvoj slovní zásoby)
 • společné fotografování dětí
 • den otevřených dveří – přivítáme nové kamarády v naší třídě
 • představení o zahradníkovi Rudolfovi
 • předškoláci - NOC S ANDERSENEM, přespání v MŠ
 • MTÚ –program VODOHOSPODÁŘ
 • relaxační chvilky při hudbě – vyprávění příběhu, naslouchání hud
 • upevňujeme hygienické návyky – používání kapesníků, mytí rukou
 • malujeme portrét maminky
 • vyprávíme si zážitky z víkendu, výletu aj
 • využíváme školní zahradu – fotbal, obruče, palisády a jiné herní prvky
 • domlouváme a plánujeme další činnosti spolu s dětmi, vytváříme si společně myšlenkovou mapu
 • výtvarné činnosti – sluníčko, papírová kytička
 • přání pro maminku – stříhání, modelování,
 • zdobíme si prostory šatny a třídy společnými výrobky
 • diskusní kruh – ŠKOLA – povinnosti, kamarádi
 • zahrajeme si ve třídě na školu
 • učíme se suk a kličku – předškoláci
 • chodíme pozorovat kačeny a labutě k rybníku
 • plníme grafomotorické a jiné úkoly dle individualizac

cÍLOVÁ KOMPETENCE:
dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ni, dokončuje ji. 

 • při pobytu venku hrajeme míčové hry
 • při pobytu na školní zahradě využíváme koloběžky, odrážedla, švihadla
 • trénujeme samostatnost v převlékání, oblékání, učíme se zapínat knoflíky
 • zařazujeme hry na jemnou motoriku – navlékání korálků, hra Marbelino, plastelína
 • třídíme drobný materiál, využíváme konstruktivní stavebnice, stříháme, lepíme
 • Kimova hra – kdo, nebo co chybí, poznej změnu, co je jinak ….?
 • jazykové a logopedické hry – „Domečky“, „Mrak“ „ Pojď si povídat“ logocvičky aj
 • učíme se nové básně, říkadla, písně – Jarní kopretina, Voláme jaro, Čáp
 • interaktivní displej – program duben - popletené obrázky, doplňovačky, plníme úkoly z různých vzdělávacích oblastí
 • školní výlet do Domu přírody v Blansku
 • chodíme na vycházky ke škole a jiných vzdálenějších míst 
 • samostatně uklízíme po výtvarných činnostech
 • uklízíme hračky a pomůcky na své místo
 • uklízíme po svačince a obědě tácky, talíře, stůl