Umíme se představit, také lecos vyrobit.
Vzájemně si pomáháme, nejen když se oblékáme.
My zvládneme každou práci, jsme šikovní Hastrmánci.

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

6. Tematická část: VÍME, KDE ŽIJEME

cÍLOVÁ KOMPETENCE:
PROŽÍVÁ VZTAH K LIDEM, SOUNÁLEŽITOST S RŮZNÝMI SPOLEČENSTVÍMI.

 • Zpěv u klavíru, hra na Orffovy nástroje, hra na tělo
 • Básně „Léto“, „Bublina“, „Včela“, „Školáci“, „Výlet“
 • PH „Pilné včelky“, „Putující klobouk“, „Motýlí rozcvička“
 • LK „Pohádka o jazýčku“, „Jedeme k moři“, „Na procházce“
 • Oslava dne dětí s divadlem Koráb
 • Historie, symboly, pověsti, tradice obce/naší vlasti
 • Využití map/atlasu a encyklopedií
 • Návštěva bydliště kamarádů/zajímavých míst (budov či pomníků) v obci a orientace v obci
 • Četba na přání dětí (před odpoledním odpočinkem) např. Honzíkova cesta, Záchranářské pohádky, Pohádkový dědeček aj.
 • DK – povolání rodičů
 • Konstruktivní stavby s návodem ze stavebnic
 • Skládání z papíru – kočka, pes, loď, peněženka atd.
 • Dobrodružná plavba s piráty – zahradní slavnost s KR
 • Pasování předškoláků
 • Hra na šipkaře a stopaře
 • Společná hra s ostatními kamarády z MŠ na ŠZ
 • Společenské hry – Pexeso, Člověče, nezlob se!, Kvarteto, Černý Petr, Motýlci, Mish Mash, Ubongo, dobble, aj.
 • Učíme se neskákat do řeči učitelce, kamarádovi, aj. – necháme druhé domluvit
 • HK – d-d, d-samo sebe, u-d
 • KK – „Na co se těšíš?“, „Kam pojedeš na výlet/dovolenou?“
 • Cvičíme na ŠZ – padák, míčové hry, překážkové dráhy, jízda na dopravních prostředcích, švihadla,…
 • Využíváme rozpočítadla pro určení prvního
 • Plnění úkolů z interaktivní tabule – program červen a individualizace – předškoláci
 • Hra s robotem Botley
 • Výlet na Špilberk Brno
 • MTU – Malý zpracovatel odpadu
 • Program s živými zvířaty – „Zvířata, kterých se nemusíte bát“
 • Dodržujeme a upevňujeme si dohodnutá pravidla chování a bezpečnosti při různých činnostech (výlet, jízda autobusem, různé vzdělávací programy, v prostorech MŠ i na vycházkách do okolí MŠ)
 • Poučit děti o kontaktu s neznámými lidmi
 • Poučit děti na prázdniny (prevence)
 • Námětové hry – „Jedu na dovolenou“, „Letím letadlem“
 • Dbát na dodržování pitného režimu na ŠZ
 • Ukládáme hračky na své místo
 • Klademe důraz na samostatnost při stolování a úklidu po jídle, předškoláci si sami nalévají polévku
 • Úklid po výtvarné činnosti
 • VV – dovolená, motýl, zážitky z výletu, léto, zmrzlina, námořníci, moře, kamarádi, naše obec, plavecký kruh, limonáda/koktejl atd.
 • Práce s plastelínou – modelování na téma „Léto“
 • Oslava Dne otců – dárečky