Třídy

Kapříci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ

My jsme malí kapříci, pracovití chlapíci.
Hodně se tu naučíme, pomůžem si, poradíme.
Můžete k nám zavítat, budeme si spolu hrát.

2. tematická část: „PODZIM NÁS BAVÍ“

Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát

Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou