Třídy

Kapříci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ

My jsme malí kapříci, pracovití chlapíci.
Hodně se tu naučíme, pomůžem si, poradíme.
Můžete k nám zavítat, budeme si spolu hrát.

6. tematická část: UŽÍVÁME SI SLUNÍČKA

DOVEDE ZVLÁDNOUT JEDNODUCHÉ ZÁTĚŽE A PŘEKÁŽKY

ROZLIŠUJE LIDSKÉ AKTIVITY NA TY, KTERÉ MOHOU ZDRAVÍ ČLOVĚKA, PŘIRODY PODPOROVAT, A TY, KTERÉ MOHOU ZDRAVÍ POŠKOZOVAT

ROZLIŠUJE DOBRO A ZLO A DOVEDE OBĚ ETICKÉ KATEGORIE VIDĚT VE VZTAHU KE ZDRAVÍ

OCHRAŇUJE PŘÍRODU, CÍTÍ K NÍ ODPOVĚDNOST A ÚMYSLNÉ JI NEPOŠKOZUJE