Třídy

Kapříci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ

My jsme malí kapříci, pracovití chlapíci.
Hodně se tu naučíme, pomůžem si, poradíme.
Můžete k nám zavítat, budeme si spolu hrát.

6. Tematická část: BEZPEČNĚ DOPLUJEME DO PRÁZDNIN

Kompetence cílová: Má vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech)

Kompetence cílová: Odhaduje rizika ohrožující zdraví a bezpečnost