Třídy

Kapříci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ

My jsme malí kapříci, pracovití chlapíci.
Hodně se tu naučíme, pomůžem si, poradíme.
Můžete k nám zavítat, budeme si spolu hrát.

3.TÉMATICKÁ ČÁST: VYTVÁŘÍME TŘÍDU PLNOU POHODY

Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly

Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody