Třídy

Kapříci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ

My jsme malí kapříci, pracovití chlapíci.
Hodně se tu naučíme, pomůžem si, poradíme.
Můžete k nám zavítat, budeme si spolu hrát.

2. tematická část: Využíváme barvy a dary podzimu

Kompetence cílová: Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka , přírody podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat.