Třídy

Kapříci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ

My jsme malí kapříci, pracovití chlapíci.
Hodně se tu naučíme, pomůžem si, poradíme.
Můžete k nám zavítat, budeme si spolu hrát.

4. tematická část: Nemoci se nebojíme, my si zdraví utužíme.

Kompetence cílová: Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Kompetence cílová: Chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit

Kompetence cílová: Chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě dlouhodobě, akutně, chronicky), nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu.

Kompetence cílová: V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování

Kompetence cílová: Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti