Třídy

Kačenky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Kačenky jsme veselé, všichni dobří přátelé.
Umíme vzít za práci, nezkazíme legraci.
Chcete-li se pobavit, můžete nás navštívit.

5.tematická část: POZNÁVÁME SAMI SEBE

VÍ, ŽE KDYŽ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PŘESAHUJE JEHO SÍLY, MÁ SE OBRÁTIT NA OSOBU ZE SVÉHO NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ

UMÍ SE CITOVĚ VYROVNAT S NOVÝMI SKUTEČNOSTMI V RÁMCI BĚŽNÉHO ŽIVOTA DÍTĚTE SVÉHO VĚKU

K PROBLÉMŮM PŘISTUPUJE AKTIVNĚ, ORAGANIZUJE SVÉ ČINNOSTI, NEČEKÁ, ŽE JEHO SITUACE BUDE ŘĚŠIT NĚKDO JINÝ

DOVEDE VIVINOUT ÚSILÍ, POKUD CHÁPE SMYSL SVÉ ČINNOSTI, VYČKÁ U NÍ, DOKONČUJE JI