Třídy

Kačenky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Kačenky jsme veselé, všichni dobří přátelé.
Umíme vzít za práci, nezkazíme legraci.
Chcete-li se pobavit, můžete nás navštívit.

6. tematická část: OBJEVUJEME A ZKOUMÁME

MÁ ZVNITŘNĚNOU POTŘEBU ŘÁDU, AKTIVNĚ SE PODÍLÍ NA TVORBĚ PRAVIDEL, KTERÁ SE SNAŽÍ PLNIT

JE OCHOTNO VYSVĚTLIT SVŮJ NÁZOR, NASLOUCHAT DRUHÝM

CHOVÁ SE VSTŘÍCNĚ A NABÍZÍ POMOC TAM, KDE VIDÍ, ŽE JE TŘEBA