Třídy

Kačenky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Kačenky jsme veselé, všichni dobří přátelé.
Umíme vzít za práci, nezkazíme legraci.
Chcete-li se pobavit, můžete nás navštívit.

5. tematická část – UMÍME SI PORADIT

Kompetence cílová: Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost

Kompetence cílová: U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování

Kompetence cílová: prožívá vztah k lidem sounáležitost s přírodou a s různými společnostními