Třídy

Kačenky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Kačenky jsme veselé, všichni dobří přátelé.
Umíme vzít za práci, nezkazíme legraci.
Chcete-li se pobavit, můžete nás navštívit.

4. tematická část – POZNÁVÁME SVOJE TĚLO

Kompetence cílová: Má vytvořenou představu o zdravé životosprávě

Kompetence cílová: Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Kompetence cílová: v běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů a svého chování