Třídy

Kačenky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Kačenky jsme veselé, všichni dobří přátelé.
Umíme vzít za práci, nezkazíme legraci.
Chcete-li se pobavit, můžete nás navštívit.

4. tematická část: „ROSTEME A ŽIJEME ZDRAVĚ“

CHÁPE, ŽE KDYŽ JE ČLOVĚK NEMOCEN, NEMŮŽE DĚLAT ŘADU VĚCÍ, KTERÉ DĚLÁ RÁD A KTERÉ PATŘÍ K JEHO ŽIVOTU:

MÁ VYTVOŘENOU PŘEDSTAVU O SPRÁVNÉ ŽIVOTOSPRÁVĚ:

DOVEDE OZNAČIT SVOJE POTŘEBY, PŘIZPŮSOBIT JIM SVÉ CHOVÁNÍ: