Třídy

Kačenky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Kačenky jsme veselé, všichni dobří přátelé.
Umíme vzít za práci, nezkazíme legraci.
Chcete-li se pobavit, můžete nás navštívit.

2. tematická část: „VYUŽÍVÁME DARY PŘÍRODY“

ROZLIŠUJE DOBRO A ZLO ČÍMŽ DOVEDE OBĚ ETICKÉ KATEGORIE VIDĚT VE VZTAHU KE ZDRAVÍ.

MÁ ZÁJEM POCHOPIT JEVY OKOLO SEBE V JEJICH SOUVISLOSTECH, DOVEDE SE PTÁT.

PROŽÍVÁ VZTAH K PŘÍRODĚ, SOUNÁLEŽITOST S PŘÍRODOU NEŽIVOU A ŽIVOU