Třídy

Kačenky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Kačenky jsme veselé, všichni dobří přátelé.
Umíme vzít za práci, nezkazíme legraci.
Chcete-li se pobavit, můžete nás navštívit.

6.tematická část: JAK SE CÍTÍM, JAK SE CÍTÍŠ?

CHÁPE, ŽE TĚLESNÁ AKTIVITA, ZDRAVÁ VÝŽIVA, SPÁNEK A ODPOČINEK PŘISPÍVAJÍ K DOBRÉ NÁLADĚ A SPOKOJENOSTI

DOVEDE POŽÁDAT O POMOC, KDYŽ JE V NOUZI

DOVEDE ZVLÁDNOUT JEDNODUCHÉ ZÁTĚŽE