Třídy

Kačenky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Kačenky jsme veselé, všichni dobří přátelé.
Umíme vzít za práci, nezkazíme legraci.
Chcete-li se pobavit, můžete nás navštívit.

3. tematická část – TVOŘÍME BAREVNOU ŠKOLKU

Kompetence cílová: Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje

Kompetence cílová: Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka poškozovat a ty které mohou zdraví člověka a přírody podporovat

Kompetence cílová: Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát