Třídy

Kačenky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Kačenky jsme veselé, všichni dobří přátelé.
Umíme vzít za práci, nezkazíme legraci.
Chcete-li se pobavit, můžete nás navštívit.

4. tematická část – MÁME RÁDI VÁNOCE U NÁS

Kompetence cílová: má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel a přijatá pravidla se snaží plnit

Kompetence cílová: Má vytvořené základní návyky společenského chování

Kompetence cílová: Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba

Kompetence cílová: chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých