Třídy

Kačenky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Kačenky jsme veselé, všichni dobří přátelé.
Umíme vzít za práci, nezkazíme legraci.
Chcete-li se pobavit, můžete nás navštívit.

2. tematická část: OBJEVUJEME A ZKOUMÁME

ROZUMÍ TOMU, ŽE ZPŮSOB, JAKÝM SE ČLOVĚK CHOVÁ A ŽIJE MÁ VLIV ŠPATNÝ NEBO DOBRÝ NA JEHO ZDRAVÍ

MÁ ZÁJEM POCHOPIT VĚCI OKOLO SEBE, PTÁ SE

OCHRAŇUJE PŘÍRODU, CÍTÍ K NÍ ODPOVĚDNOST A ÚMYSLNĚ JI NEPOŠKOZUJE