Třídy

Kačenky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Kačenky jsme veselé, všichni dobří přátelé.
Umíme vzít za práci, nezkazíme legraci.
Chcete-li se pobavit, můžete nás navštívit.

6. tematická část – Co víme o světě kolem nás

Kompetence cílová: k problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný

Kompetence cílová: Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života

Kompetence cílová: Chápe, že lidé mají různé pocity, city a emoce, dovede je pojmenovat, rozpoznat

Kompetence cílová: Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky