Třídy

Kačenky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Kačenky jsme veselé, všichni dobří přátelé.
Umíme vzít za práci, nezkazíme legraci.
Chcete-li se pobavit, můžete nás navštívit.

5. tematická část: POZNÁVÁME OKOLNÍ SVĚT

CHCI POZNÁVAT SVÉ OKOLÍ, SVĚT

VĚDĚT O ROZMANITOSTI KRAJINY, POČASÍ, PŘÍRODY

MÍT POVĚDOMÍ O EXISTENCI PLANETY ZEMĚ VE VESMÍRU

VĚDĚT O ODLIŠNOSTECH I PODOBNOSTECH VĚCÍ A JEVŮ, KTERÉ JE OBKLOPUJÍ