Třídy

Kačenky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Kačenky jsme veselé, všichni dobří přátelé.
Umíme vzít za práci, nezkazíme legraci.
Chcete-li se pobavit, můžete nás navštívit.

3. tematická část: POZNÁVÁME SAMI SEBE

ROZVÍJÍ SVÉ POZNÁVACÍ FUNKCE A DOVEDNOSTI