Třídy

Hastrmánci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Umíme se představit, také lecos vyrobit.
Vzájemně si pomáháme, nejen když se oblékáme.
My zvládneme každou práci, jsme šikovní Hastrmánci.

5. tematická část: TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

Cílová kompetence: Má bohatě rozvinutou fantazii