Třídy

Hastrmánci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Umíme se představit, také lecos vyrobit.
Vzájemně si pomáháme, nejen když se oblékáme.
My zvládneme každou práci, jsme šikovní Hastrmánci.

4. tematická část: Užíváme si sluníčka

JE ZVÍDAVÉ, MÁ TOUHU POZNÁVAT

U DRUHÝCH RESPEKTUJE A TOLERUJE POTŘEBY A INDIVIDUÁLNĚ ODLIŠNÉ ZPŮSOBY JEJICH USPOKOJOVÁNÍ