Třídy

Hastrmánci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Umíme se představit, také lecos vyrobit.
Vzájemně si pomáháme, nejen když se oblékáme.
My zvládneme každou práci, jsme šikovní Hastrmánci.

4. tematická část: Co vidíme, slyšíme

Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích.

V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování.

Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti.