Třídy

Hastrmánci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Umíme se představit, také lecos vyrobit.
Vzájemně si pomáháme, nejen když se oblékáme.
My zvládneme každou práci, jsme šikovní Hastrmánci.

5. Tematická část: UMÍME SI PORADIT DOMA I VENKU

Kompetence cílová: Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí.

Kompetence cílová: dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly.