Třídy

Hastrmánci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Umíme se představit, také lecos vyrobit.
Vzájemně si pomáháme, nejen když se oblékáme.
My zvládneme každou práci, jsme šikovní Hastrmánci.

3.TČ VYTVÁŘÍME TŘÍDU PLNOU POHODY

UMÍ VYJÁDŘIT, CO SE MU LÍBÍ, CO NE, VYSVĚTLIT PROČ

DOVEDE SDĚLOVAT UDÁLOSTI A PŘÍHOD, KTERÉ SE MU STALY

UVĚDOMUJE SI, ŽE SVÝM CHOVÁNÍM MŮŽE SPOLUVYTVÁŘET PROSTŘEDÍ POHODY

JE SCHOPNO ELEMENTÁRNÍ SPOLUPRÁCE, VE DVOJICI, VE SKUPINĚ DĚTÍ