Třídy

Hastrmánci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Umíme se představit, také lecos vyrobit.
Vzájemně si pomáháme, nejen když se oblékáme.
My zvládneme každou práci, jsme šikovní Hastrmánci.

2.tematická část – JAK SE CÍTÍM, JAK SE CÍTÍŠ

Kompetence cílová – rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti,

Kompetence cílová – řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby,