Třídy

Hastrmánci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Umíme se představit, také lecos vyrobit.
Vzájemně si pomáháme, nejen když se oblékáme.
My zvládneme každou práci, jsme šikovní Hastrmánci.

2.TČ – ZKOUMÁME A VYUŽÍVÁME DARY PŘÍRODY

Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát.

Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody.

Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje.