Platby

 

Ceny stravného

děti MŠ

   platí 38.-- Kč   (přesnídávka + pitný režim, oběd, svačina)

děti MŠ 4 hodiny

   platí 30.-- Kč    (přesnídávka + pitný režim, oběd)

děti MŠ 7

   platí 43.-- Kč  (přesnídávka, oběd, svačina)

děti MŠ 7 - 4 hodiny

   platí 33.-- Kč   (přesnídávka, oběd)

 Cena stravného = cena potravin

 


Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021:

  1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2010/2021 byla vypočítána z neinvestičních výdajů MŠ Jedovnice na dítě, v kalendářním roce 2019.
  2. Byla stanovena ve výši cca 35 % a činí 600 Kč za jedno dítě na jeden kalendářní měsíc.
  3. Pro dítě, které nebude přítomno ani jeden den v příslušném kalendářním měsíci činí 300,- Kč.

PŘEDŠKOLÁCI ANI DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY úplatu NEPLATÍ !


Stravné a úplata za předškolní vzdělávání se vybírá společně jedním inkasem – obě platby se realizují doplatkem = zpětně, datum splatnosti je ke 20. dni v měsíci.

 

Způsob výběru plateb:

a)   inkasem z účtů jiných bank (Spořitelna, ČSOB, Komerční banka, GE Money, …)

       číslo účtu MŠ Jedovnice: 19-4772710297/0100

b)  složenkou, pokud rodič nemá zřízen účet, nebo pokud neproběhla inkasní platba

     (pokud znám mailovou adresu, zasílám pouze údaje k platbě)

      Složenku je třeba uhradit do konce daného měsíce! 

 

 

K výběru (inkasu) obou plateb z účtů je třeba:

 - vyřídit svolení k inkasu

-  limit inkasa pro jedno dítě 1 600,-- Kč

u sourozenců navýšit limit dle počtu dětí a nastavit četnost inkasa neomezeně - inkaso proběhne na každé dítě zvlášť do celkové výše limitu

-  nahlásit včas případné změny účtu a banky

 

Variabilní symbol, prosím, nevyplňujte – načte se z příkazu k inkasu – je to evidenční číslo strávníka