Platby

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022

  1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2021/2022 byla vypočítána z neinvestičních výdajů MŠ Jedovnice na dítě, v kalendářním roce 2020.
  2. Byla stanovena ve výši cca 38 % a činí 600,- Kč za jedno dítě na jeden kalendářní měsíc.
  3. Pro dítě, které nebude přítomno ani jeden den v příslušném kalendářním měsíci činí 300,- Kč.

Směrnice je účinná po dobu jednoho školního roku.

Mgr. Jitka Kučerová
ředitelka MŠ Jedovnice