O nás

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2018/2019

V Jedovnicích dne 9. 6. 2017

  1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2018/2019 byla vypočítána z neinvestičních výdajů MŠ Jedovnice na dítě, v kalendářním roce 2017.
  2. Byla stanovena ve výši cca 35 % a činí 600 Kč za jedno dítě na jeden kalendářní měsíc.
  3. Pro dítě, které nebude přítomno ani jeden den v příslušném kalendářním měsíci činí 300,- Kč.

Částka úplaty zůstává ve stejné výši jako předešly školní rok.