O nás

Nadstandardní aktivity

Ve spolupráci s jazykovou školou Brno

Kroužek anglického jazyka

Ve spolupráci se ZUŠ Jedovnice

Přípravná hudební výchova - vyučovaná paní učitelkou Magdalenou Javorskou

Kroužky pod vedením našich paní učitelek

Dramatický kroužek - vyučují pí učitelky Alena Dostálová a Dana Zouharová

Dětské pohybové hry - vyučuje pí učitelka Monika Křivanová

Výtvarný kroužek - vyučuje pí učitelka Karla Pavlů

Dle zájmu se mohou rodiče i během dne přijít podívat na své dítě. Sledovat dění ve třídě nebo se ho zúčastnit.

Těšíme se na Vaši účast na akcích pořádaných mateřskou školou pro Vás rodiče.