Informace o mateřské škole

Provozní doba MŠ:

Kolektiv zaměstnanců: O děti pečuje osm paní učitelek včetně ředitelky a sedm provozních a správních zaměstnanců. Podle potřeby zřizujeme místo asistenta pedagoga nebo místo školního asistenta.

Pedagogické pracovnice:

Chutné jídlo připravují: pí Jana Pospíšilová, pí Andrea Vágnerová, pí Libuše Šebková

O čistotu a pořádek se stará: pí Lada Nejezchlebová a pí Kateřina Křivonožková

Údržbu provádí: pan Alois Res

Naše účetní: ing. Kateřina Klimešová

Pověřenec pro GDPR: Ing. Milan Seidler