Koncepce školky

Zdravá mateřská škola

Jsme mateřská škola, podporující zdraví. Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti. Pocit pohody je relativní, každý jej dosahuje za rozdílných předpokladů a podmínek. Pro každého člověka, zvláště pro dítě ve vývoji, je důležité, aby se cítil v co nejlepší pohodě.

Čím lepší je stav jeho funkční rovnováhy, tím hladší a účinnější je průběh těch funkcí, které právě něčím zatěžujeme (např. učením, událostmi nebo naopak nudou.)

Co pohodě nejvíc škodí? Stres. Trocha stresu“ prý“ žádné dítě nezabije! Věřit, že pro život v dospělosti, kde je stres na denním pořádku, připravíme dítě nejlépe tím, že si na něj bude zvykat již od dětství, patří mezi pověry. Bylo by méně zastánců výchovy stresem, kdyby se stres nezaměňoval s úsilím, které může dítě bez nebezpečí vyvinout, když se vyrovnává s nároky, pro něž již dozrálo. Každé dítě získává odolnost vůči stresu především tím, že mu připravujeme takové podmínky, aby své dětství a mládí prožívalo v pohodě. Je důležité, aby tomuto přístupu porozuměli rodiče i mateřská škola.

Naším programem podpory zdraví v mateřské škole prolínají dva důležité vzájemně se doplňující principy:

1. Respekt k přirozeným potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa

Mateřská škola podporující zdraví respektuje a uspokojuje obecné lidské potřeby dítěte a jejich individuální a vývojové podmíněné projevy.

MODEL PŘIROZENÝCH LIDSKÝCH POTŘEB A. MASLOWA

Maslowovo třídění lidských potřeb se hodí na každého člověka v každém věku; je univerzální. Podle znázorněné hierarchie potřeb (na obr. směrem zdola nahoru) můžeme přistupovat jak k dítěti, tak k jeho rodičům nebo k učitelce mateřské školy, k příslušníku naší kultury stejně jako kultury afroamerické.

2. Rozvíjení komunikace a spolupráce

Mateřská škola podporující zdraví vytváří podmínky pro komunikaci všech lidí, které sdružuje, dětí i dospělí. Komunikace je podmínkou učení a spolupráce. Probíhá-li odpovídajícím způsobem ze strany pedagogů na profesionální úrovni, přispívá k atmosféře pohody, usnadňuje řešení problémů a překonávání překážek, je prevencí konfliktů a sociálně - patologických jevů.

Zásady podpory zdraví v MŠ - podmínky formálního kurikula

 1. Učitelka podporující zdraví
 2. Věkově smíšené třídy
 3. Rytmický řád života a dne
 4. Tělesná svoboda a volný pohyb
 5. Zdravá výživa
 6. Spontánní hra
 7. Podmětné věcné prostředí
 8. Bezpečné sociální prostředí
 9. Participativní a týmové řízení
 10. Partnerské vztahy s rodiči
 11. Spolupráce MŠ se ZŠ
 12. Začlenění MŠ do života obce

Chceme, aby se v naší mateřské škole děti a rodiče rádi setkávali, učili se vzájemné komunikaci a spolupráci, respektu a toleranci.