Plánované akce

Den otevřených dveří

 

Divadelní představení a další kulturní akce pořádané ve spolupráci s umělci

 

Dýňování pro rodiče a děti v mateřské škole /akce Kamarádů Moravského krasu/

 

Vycházka za skřítkem Podzimníčkem /akce Kamarádů Moravského krasu/

 

Mikulášská nadílka

 

Návštěva našich spoluobčanů v domě s pečovatelskou službou

 

Vánoční dílny a besídky pro rodiče s dětmi

 

Vzájemné návštěvy tříd před Vánoci a vánoční nadílka v mateřské škole

 

Tříkrálový průvod /akce Kamarádů Moravského krasu/

 

Návštěva divadla v Brně

 

Kamarádi Moravského krasu a péče o zvěř v zimě

 

Návštěva 1. třídy základní školy

 

Masopustní karneval

 

Jarní tvoření pro rodiče s dětmi

 

Sportovní dopoledne na zahradě mateřské školy, rodiče jsou vítáni!

 

Cesta za sladkým pokladem nebo cesta s překvapením

 

Rozloučení se školním rokem a pasování předškoláků do řad školáků

 

Školní výlet