Akce školky

Plánované akce

Den otevřených dveří

Divadelní představení pro děti pořádaná ve spolupráci s divadelními agenturami
1x – 2x měsíčně

Divadelní vystoupení dětí z dramatického kroužku

Vítání občánků

Vycházka rodičů a dětí /akce kamarádů Moravského krasu/

Vycházka Za skřítkem Podzimníčkem /akce kamarádů Moravského krasu/

Mikulášská nadílka

Návštěva našich spoluobčanů v domě s pečovatelskou službou

Vánoční dílny a besídky pro rodiče s dětmi

Vzájemné návštěvy tříd před Vánoci

Tříkrálový průvod /akce Kamarádů Moravského krasu/

Kamarádi Moravského krasu a péče o zvěř v zimě

Návštěva v 1. třídě základní školy

Výlet do lesní školky Soběšice

Velikonoční dílny nápadů a tvoření pro rodiče s dětmi

Pěší výlet do Krasové

Sportovní den na zahradě školky, rodiče jsou vítáni

Cesta za sladkým pokladem do Rudického propadání

Karneval společně s rozloučením s předškoláky. Akce pro rodiče a děti MŠ

Informativní schůzka rodičů se zástupci základní školy

Školní výlet