Aktuální akce

DOPORUČENÝ POSTUP K ŘEŠENÍ AKUTNÍCH ONEMOCNĚNÍ V PRŮBĚHU VÝSKYTU COVID-19

Vloženo: 17.09.2020

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19. Určeno do mateřské školy a zákonným zástupcům dětí. Vydává MZ ČR. Účinnost od 15. 09. 2020.

ZAHRADNÍ SLAVNOST, POHÁDKOVÝ RYBOLOV

Vloženo: 14.09.2020
Ke stažení:  zahradní slavnost_pohádkový rybolov zahradní slavnost_pohádkový rybolov    |

KROUŽKY MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAČALY PRACOVAT

Vloženo: 14.09.2020

Vážení rodiče,

všechny děti, které byly přihlášeny do kroužků mateřské školy jsou do kroužků přijaty. Rozdělení dětí do kroužku Povídálek je vyvěšeno na nástěnce u vstupu do MŠ. Na webových stránkách nemáme oprávnění vyvěšovat seznamy dětí.

Sledujte, prosím, nástěnku u vchodu do budovy. Snažíme se ji aktualizovat. Naleznete zde informace o akcích a událostích ve školce. Děkujeme za pochopení.

Ke stažení:  kroužky_info pro rodiče kroužky_info pro rodiče    |

POUŽÍVÁNÍ ROUŠKY

Vloženo: 11.09.2020

Vážení rodiče,

ve vnitřních prostorách mateřské školy používejte, prosím, roušku.

Děkujeme za dodržování nařízení.

ZMĚNA V REŽIMU DNE

Vloženo: 28.08.2020

Vážení rodiče,

měníme čas příchodu dětí do MŠ. Časový interval pro ranní příchod je od 6:30 do 8:00 hodin. Po osmé hodině bude vstup zamčený, takže se do budovy MŠ nedostanete pomocí čipu. Pozdější příchod je možný pouze po předchozí domluvě s paní učitelkou. Tyto výjimky se týkají situací, jako je návštěva lékaře, logopeda a podobně. Pozdější příchod do školky zasahuje do podávání ovocné svačiny (podává se v 8:00 hod.) a děti přichází do rozehrátých činností, nemají dostatek prostoru pro hru ani pro plnění úkolů. Prosíme, dodržujte příchod do MŠ od 6:30 do 8:00 hodin.

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

KROUŽKY MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vloženo: 28.08.2020
Ke stažení:  Kroužky v MŠ 2020/2021 Kroužky v MŠ 2020/2021    |

AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY JEDOVNICE PRO DĚTI A RODIČE V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2020 - aktualizace 4.9.

Vloženo: 28.08.2020

15. září za námi přijede pan Sedlák s Večerníčkovou pohádkou, v originálním hravém provedení, s písničkami a spoustou legrace. Děti jsou aktivně zapojeny do děje.

POKRAČUJEME S MALOU TECHNICKOU UNIVERZITOU - další projektový den bude na téma: Stavitel věží. Termíny jednotlivých tříd:

  • 23. září - třída Žabičky
  • 24. září - třída Kačenky
  • 25. září - třída Hastrmánci
  • 29. září - třída Kapříci

V měsíci září Vás pozve Klub rodičů a mateřská škola Jedovnice na Zahradní slavnost. Bližší informace se dozvíte na samostatném plakátku. Budeme se těšit na setkání na školkové zahradě.

KONZULTAČNÍ HODINY

Rodiče, pokud budete mít v průběhu docházky Vašich dětí výchovný problém, připomínku, dotaz, týkající se výchovy a vzdělávání nebo se budete chtít informovat o chování Vašich dětí, využijte možnosti pořádání konzultačních hodin. Konzultační hodiny budou probíhat 1x měsíčně v jednotlivých třídách vždy podle časového rozpisu, který bude umístěn na nástěnce. První konzultační hodiny se konají v měsíci říjnu.

Dále nabízíme možnost zapůjčení knížek o problematice výchovy a vzdělávání dětí.

Členský příspěvek do Klubu rodičů na školní rok 2020/2021

Vloženo: 27.08.2020

Členský příspěvek do Klubu rodičů na období školního roku 2020/2021 je stanoven v částce Kč 1.000,- na každé dítě navštěvující mateřskou školu.

Více informací při rozkliknutí nadpisu.

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘIJME KVALIFIKOVANÉHO PEDAGOGA

Vloženo: 23.04.2019
Ke stažení:  přijmeme kval. ped přijmeme kval. ped    |