Zpět na seznam aktualit

Aktuální akce

Členský příspěvek do Klubu rodičů na školní rok 2020/2021

Vloženo: 27.08.2020

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK DO KLUBU RODIČŮ

Členové Klubu rodičů na schůzce konané dne 20.9.2016 odsouhlasili výši příspěvku do Klubu rodičů na částku Kč 1.000,- na každé dítě navštěvující mateřskou školu. Tato částka platí i pro školní rok 2020/2021.

V této částce je zahrnuto vstupné na akce pořádané MŠ v rámci vyučování, případně doprava s tím spojená.

Členský příspěvek se v prvním roce vzniku členství stanovuje jako násobek počtu měsíců (počínaje měsícem, kdy dítě začne navštěvovat mateřskou školu) a částky 100,- Kč. Pro výpočet se berou v úvahu měsíce září – červen (10 měsíců).

V případě, že je členem spolku osoba, která nemá dítě navštěvující mateřskou školu, činí členský příspěvek Kč 100,- / školní rok.

Příspěvek se platí jednorázově – nejpozději do 31.10.2020.

 Platbu je možné provést bezhotovostně na účet Klubu rodičů č. 2000183475/2010, ve výjimečných případech v hotovosti.

Upřednostňujeme samozřejmě bezhotovostní platbu na účet spolku, kterou označte Vám přiděleným variabilním symbolem pro přesnou identifikaci plátce.

 Děkujeme předem za Vaši spolupráci a těšíme se brzy na shledanou.

 

Za výbor Klubu rodičů

Irena Žižková

pokladní spolku