Třídy

Žabičky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

My jsme malé žabičky, zpíváme si písničky.
Malujeme, kreslíme, velmi rádi cvičíme.
Nové věci chceme znát, přijďte se k nám podívat.

6. tematická část: POZNÁVÁME OKOLNÍ SVĚT – DOKÁŽEME SI PORADIT

Cílová kompetence: Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost.

Cílová kompetence: Chce poznávat své okolí, svět.

Cílová kompetence: Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími.

Cílová kompetence: Má vytvořenou představu o zdravé životosprávě.