Třídy

Žabičky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

My jsme malé žabičky, zpíváme si písničky.
Malujeme, kreslíme, velmi rádi cvičíme.
Nové věci chceme znát, přijďte se k nám podívat.

5. tematická část: POZNÁVÁME OKOLNÍ SVĚT – TĚŠÍME SE NA PŘÍCHOD JARA

Cílová kompetence: Prožívá vtah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími.

Cílová kompetence: Chce poznávat své okolí a svět.