Třídy

Žabičky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

My jsme malé žabičky, zpíváme si písničky.
Malujeme, kreslíme, velmi rádi cvičíme.
Nové věci chceme znát, přijďte se k nám podívat.

6. Tematická část: VÍME, KDE ŽIJEME, PUTUJEME PO ZEMĚKOULI – POZNÁVÁME OKOLNÍ SVĚT

Cílová kompetence: Uvědomujeme si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (jazyka, kultury, rasy,…)

Cílová kompetence: Chce poznávat své okolí a svět.