Třídy

Žabičky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

My jsme malé žabičky, zpíváme si písničky.
Malujeme, kreslíme, velmi rádi cvičíme.
Nové věci chceme znát, přijďte se k nám podívat.

3. tematická část: TĚŠÍME SE NA ČAS POHÁDEK A PŘEKVAPENÍ – OBJEVUJEME A ZKOUMÁME

Cílová kompetence: Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě kategorie vidět ve vztahu ke zdraví.

Cílová kompetence: Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se.