Třídy

Kapříci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ

My jsme malí kapříci, pracovití chlapíci.
Hodně se tu naučíme, pomůžem si, poradíme.
Můžete k nám zavítat, budeme si spolu hrát.

5. tematická část: „VÍTÁME JARO“

KOMUNIKUJE, DOKÁŽE SE DOHODNOUT I V PŘÍPADĚ PROBLÉMOVÉ SITUACE.

DOVEDE SE VYJÁDŘIT A DOMLUVIT S DĚTMI A DOSPĚLÝMI.

JE SCHOPNO ELEMENTÁRNÍ SPOLUPRÁCE VE DVOJICI, VE SKUPINĚ DĚTÍ.

CHOVÁ SE VSTŘÍCNĚ A JE OCHOTNÉ POMOCI TAM, KDE JE TŘEBA. ZVLÁDÁ JEDNODUCHÉ ČINNOSTI V PÉČI O NEJBLIŽŠÍ PROSTŘEDÍ A POTŘEBY DRUHÝCH.