Třídy

Kapříci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ

My jsme malí kapříci, pracovití chlapíci.
Hodně se tu naučíme, pomůžem si, poradíme.
Můžete k nám zavítat, budeme si spolu hrát.

7. tematická část – PLUJEME ZA DOBRODRUŽSTVÍM

Kompetence cílová: Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji

Kompetence cílová: Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby

Kompetence cílová: Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti