Třídy

Kapříci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ

My jsme malí kapříci, pracovití chlapíci.
Hodně se tu naučíme, pomůžem si, poradíme.
Můžete k nám zavítat, budeme si spolu hrát.

1.První tematická část: Začínáme společně

Kompetence cílová: Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč

Kompetence cílová: Je ochotno vysvětlovat svůj názor a i naslouchat druhým

Kompetence cílová: Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými

Kompetence cílová: Má zvnitřnělou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá pravidla se snaží plnit.

Kompetence cílová: Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je potřeba

Kompetence cílová: Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti