Třídy

Kačenky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Kačenky jsme veselé, všichni dobří přátelé.
Umíme vzít za práci, nezkazíme legraci.
Chcete-li se pobavit, můžete nás navštívit.

6. Tematická část: SPOLU NÁS TO BAVÍ – „PUTUJEME SVĚTEM“

Cílová kompetence: Uvědomujeme si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody.

Kompetence cílová: Dovede se vyjádřit a domluvit se s dětmi a s dospělými.

Kompetence cílová: Umí vyjádřit, co se mu líbí a co ne, vysvětlit proč.

Kompetence cílová: Dovede se vyjádřit a domluvit se s dětmi a s dospělými.