Třídy

Kačenky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Kačenky jsme veselé, všichni dobří přátelé.
Umíme vzít za práci, nezkazíme legraci.
Chcete-li se pobavit, můžete nás navštívit.

3. tematická část – VÍME, KDE ŽIJEME

Kompetence cílová: Uvědomuje si, že lidé jsou různí, liší se podle řady znaků

Kompetence cílová: Chce poznávat své okolí, svět