Třídy

Kačenky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Kačenky jsme veselé, všichni dobří přátelé.
Umíme vzít za práci, nezkazíme legraci.
Chcete-li se pobavit, můžete nás navštívit.

6. tematická část – Dokážeme si poradit

Kompetence cílová: vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje nebo poškozuje

Kompetence cílová: Má vytvořenou představu o pojmu závislosti a všech, které ničí zdraví , chápe, že zdraví není samozřejmostí a musí se chránit