Třídy

Kačenky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Kačenky jsme veselé, všichni dobří přátelé.
Umíme vzít za práci, nezkazíme legraci.
Chcete-li se pobavit, můžete nás navštívit.

5. tematická část – SLAVÍME SPOLEČNĚ JARO

Kompetence cílová: Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti

Kompetence cílová: Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku

Kompetence cílová: Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti vytrvá u ní dokončí ji