Třídy

Kačenky

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Kačenky jsme veselé, všichni dobří přátelé.
Umíme vzít za práci, nezkazíme legraci.
Chcete-li se pobavit, můžete nás navštívit.

1. tematická část – SETKÁVÁME SE V KAČENKÁCH

Kompetence cílová: Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého okolí

Kompetence cílová: Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi

Kompetence cílová: Snaží se ovládnout intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí