Třídy

Hastrmánci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Umíme se představit, také lecos vyrobit.
Vzájemně si pomáháme, nejen když se oblékáme.
My zvládneme každou práci, jsme šikovní Hastrmánci.

1.tematická část – Setkáváme se po prázdninách

Kompetence cílová – rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý na jeho zdraví.

Kompetence cílová – vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje.

Kompetence cílová – dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické), přizpůsobit jim své chování.