Třídy

Hastrmánci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Umíme se představit, také lecos vyrobit.
Vzájemně si pomáháme, nejen když se oblékáme.
My zvládneme každou práci, jsme šikovní Hastrmánci.

5. tematická část: MÁME RÁDI SVŮJ DOMOV

Kompetence cílová: Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč.

Kompetence cílová: Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody.