Třídy

Hastrmánci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Umíme se představit, také lecos vyrobit.
Vzájemně si pomáháme, nejen když se oblékáme.
My zvládneme každou práci, jsme šikovní Hastrmánci.

3. tematická část: HLEDÁME KOUZLA KOLEM SEBE

VÍ, ŽE KDYŽ ŘEŠENÍ PROBLÉMU PŘESAHUJE JEHO SÍLY, MÁ SE OBRÁTIT O POMOC NA OSOBU ZE SVÉHO NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ.

DOVEDE VYVINOUT ÚSILÍ, POKUD CHÁPE SMYSL SVÉ ČINNOSTI, VYTRVÁ U NÍ, DOKONČUJE JI.