Třídy

Hastrmánci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Umíme se představit, také lecos vyrobit.
Vzájemně si pomáháme, nejen když se oblékáme.
My zvládneme každou práci, jsme šikovní Hastrmánci.

4. tematická část: PĚŠKY, V AUTĚ, NA KOLE, BLÍŽÍME SE KE ŠKOLE

Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost

Chce poznávat své okolí, svět.

U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování.