Třídy

Hastrmánci

Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Umíme se představit, také lecos vyrobit.
Vzájemně si pomáháme, nejen když se oblékáme.
My zvládneme každou práci, jsme šikovní Hastrmánci.

5. tematická část: Co víme o světě kolem nás

Kompetence cílová: Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku.

Kompetence cílová: K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný.

Kompetence cílová: Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky